Kurulum ve Sorun Giderme http://forum.arduinoturkiye.com/categories/kurulum-ve-sorun-giderme/feed.rss Sun, 08 Dec 19 17:31:50 +0200 Kurulum ve Sorun Giderme en-CA Röle arduinoyu kilitliyor. http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8960/roele-arduinoyu-kilitliyor. Mon, 28 Oct 2019 15:43:50 +0200 prax 8960@/discussions Fakat Röleye Ampul bağladığım da 5 10 aç kapa dan sonra arduino kilitleniyor ve Röle ledleri kapanıyor. Tekrardan reset attıktan sonra düzeliyor. Acaba bu sorunu nasıl çözerim. Acaba arduino veya röle de mi problem var. Internette araştırma yaptım fakat pek bir şey bulamadım. Sadece bir kişi Kondansatörle olayı çözmüş. Ama nasıl yapıldığını söylememiş.

Kullandığım arduino Uno ve Hazır devreli 5v tetikli röle kartları]]>
NRF kontrol sıkıntısı http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8952/nrf-kontrol-sikintisi Mon, 19 Aug 2019 21:00:05 +0300 erdem55 8952@/discussions #include <SPI.h> #include "nRF24L01.h" #include "RF24.h" RF24 radio(9,10); const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; char data[1]; int e=2; int f=3; int g=4; int h=5; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(e,OUTPUT); pinMode(f,OUTPUT); pinMode(g,OUTPUT); pinMode(h,OUTPUT); radio.begin(); radio.openReadingPipe(1,pipe); radio.startListening(); } void loop() { if (radio.available()){ radio.read(data , sizeof(data)); Serial.println(data); if(data[0] =='f'){ digitalWrite(e,0); digitalWrite(f,1); digitalWrite(g,0); digitalWrite(h,1); } else if(data[0]=='b' ){ digitalWrite(e,HIGH); digitalWrite(f,LOW); digitalWrite(g,HIGH); digitalWrite(h,LOW); } else if (data[0]=='r'){ digitalWrite(e,1); digitalWrite(f,0); digitalWrite(g,0); digitalWrite(h,1); } else if(data[0]=='l'){ digitalWrite(e,0); digitalWrite(f,1); digitalWrite(g,1); digitalWrite(h,0); } }else{ data[0]=0; Serial.println("hata var"); delay(1000); } } VERİCİ; #include <SPI.h> // SPI Arayüzünü dahil ettik. #include "nRF24L01.h" // RF24 kütüpanelerini dahil ettik. #include "RF24.h" // RF24 kütüpanelerini dahil ettik. int msg[1]; //Göndereceğimiz mesaj değişkenini oluşturduk. RF24 radio(9,10); //RF24 kütüphanesi tarafından kullanılacak olan 2 pinin 9. ve 10. pinlerin olduğunu belirttik. const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; // Pipe (kanal) tanımlamasını yaptık. #define joy_x A0 #define joy_y A1 void setup(void){ radio.begin(); // Kablosuz iletişimi başlattık. radio.openWritingPipe(pipe); Serial.begin(9600); } void loop(){ if (analogRead(joy_x) >500 ){ msg[0]='l'; radio.write(msg, sizeof(msg)); } if (analogRead(joy_x) < 300){ msg[0]='r'; radio.write(msg, sizeof(msg)); } if (analogRead(joy_y) < 300){ msg[0]='b'; radio.write(msg, sizeof(msg)); }if (analogRead(joy_y) >500){ msg[0]='f'; radio.write(msg, sizeof(msg)); } Serial.println(msg[0]); } ]]> L298N EKSİ TETİK HAKKINDA http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8951/l298n-eksi-tetik-hakkinda Sun, 18 Aug 2019 20:54:56 +0300 huysuzoki 8951@/discussions ]]> NodeMCU ESP8266 port yönlendirme http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8931/nodemcu-esp8266-port-yoenlendirme Wed, 24 Apr 2019 14:38:54 +0300 gknsen88 8931@/discussions
Not : İlgili portu cihaza, "ESP8266WebServer server(350);" bu şekilde tanımladım. Umarım doğrudur. Kodlarımda başka bir ekleme yapmam gerekiyor mu ?
]]>
Arduino ADK http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8930/arduino-adk Wed, 24 Apr 2019 09:27:49 +0300 vrlorhan 8930@/discussions
Elimde dokunmatik ekran ve bir adet arduino ADK mevcut, ekran üzerinden butonlar ile start stop yapacağım fakat adk ile alakalı kaynaklar eski ve az sayıda , demokit uygulaması kullanarak yapmışlar eski uygulamalarda ve şuan uygulama mevcut değil , cihazla haberleştirmeyi farklı yoldan mı yapmalıyım lütfen yardımcı olabilir misiniz.]]>
Servo motor kablosunu kaç cm uzatabilirim http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8853/servo-motor-kablosunu-kac-cm-uzatabilirim Sat, 20 Oct 2018 23:23:49 +0300 prax 8853@/discussions max485 İle Veri okuma http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8920/max485-ile-veri-okuma Mon, 25 Mar 2019 11:02:30 +0200 BULIWAYF 8920@/discussions kod problemi http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8921/kod-problemi Tue, 26 Mar 2019 10:58:54 +0200 bilal123 8921@/discussions #include < Servo.h> #include < Wtv020sd16p.h> #include < SoftwareSerial.h> #include < Keypad.h> char* password = "357"; int position = 0; const byte ROWS = 4; const byte COLS = 4; char keys[ROWS][COLS] = { {'1','2','3','A'}, {'4','5','6','B'}, {'7','8','9','C'}, {'*','0','#','D'} }; byte rowPins[ROWS] = {22, 23, 24, 25}; byte colPins[COLS] = {26, 27, 28, 29}; Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); Servo myservo; Servo myservom; String value; int led= 12; int butonDurum = 0; int buton =30; int TxD = 11; int RxD = 10; int resetPin = 4; int clockPin = 5; int dataPin = 6; int busyPin = 7; SoftwareSerial bluetooth(TxD, RxD); Wtv020sd16p wtv020sd16p(resetPin,clockPin,dataPin,busyPin); void setup() { myservo.attach(9); pinMode(12, OUTPUT); pinMode(30, INPUT); Serial.begin(9600); wtv020sd16p.reset(); bluetooth.begin(9600); LockedPosition(true); } void loop() { Serial.println(value); if (bluetooth.available()) { value = bluetooth.readString(); if (value == "kilit aç"){ wtv020sd16p.playVoice(0); delay(3000); myservo.write(80); delay(1000); myservo.write(50); digitalWrite(12,HIGH); } if (value == "kilidi kapat"){ digitalWrite(12,LOW); myservo.write(0); delay(1000); wtv020sd16p.playVoice(1); delay(3000); } } char key = keypad.getKey(); if (key == '*' || key == '#') { position = 0; LockedPosition(true); } if (key == password[position]) { position ++; } if (position == 3) { LockedPosition(false); } delay(100); butonDurum = digitalRead(buton); if(butonDurum==HIGH){ digitalWrite(led,HIGH); kilitDurum=1; } if(butonDurum==HIGH && kilitDurum == 1){ digitalWrite(led,HIGH); kilitDurum=0; }else{ digitalWrite(led,LOW); } } void LockedPosition(int locked) { if (locked) { myservo.write(0); delay(1000); wtv020sd16p.playVoice(1); delay(2000); digitalWrite(led,LOW); } else { digitalWrite(led,HIGH); wtv020sd16p.playVoice(0); delay(3000); myservo.write(80); delay(1000); myservo.write(50); } } ]]> Arduino tx rx ile 50 m data gönderme http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8899/arduino-tx-rx-ile-50-m-data-goenderme Mon, 18 Feb 2019 18:10:54 +0200 appie 8899@/discussions Nextion http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8854/nextion Mon, 22 Oct 2018 22:51:57 +0300 hobi 8854@/discussions Ekrandan yazdığım metni Arduinoya gönderecek ve arduinodan ekrana Metin alacak bir kod yazmayı düşünüyorum ama nextion kütüphanesini bir türlü anlayamadım yardımcı olursanız çok sevinirim.]]> Karta kod yüklenmiyor!!! http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/7073/karta-kod-yueklenmiyor Mon, 06 Mar 2017 18:54:59 +0200 sknkllnc 7073@/discussions
"Çalışmanız programın 8820 bayt (27 %) saklama alanını kullandı. Maksimum 32256 bayt.
Global değişkenler belleğin 540 byte kadarını (26%) kullanıyor. Yerel değişkenler için 1508 byte yer kalıyor. En fazla 2048 byte kullanılabilir.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM1": Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor.


Karta yüklenirken sorun oluştu. Tavsiyeler için http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload adresine göz atabilirsiniz."

Belirtilen sitede de herhangi bir şey bulamadım (Destek siteleri neden bir işe yaramaz ki?)
Sorunun çözümünü biliyorsanız lütfen açıklar mısınız?
-- Belki kodları isteyebilirsiniz. Ancak aynı işlemi şu kodda da yaptığımda aynı hatayı alıyorum:
"int ledPin=7;
int butonPin=10;
int kontrol=0;
void setup(){
pinMode(ledPin,OUTPUT);
pinMode(butonPin,INPUT);
}
void loop(){
kontrol=digitalRead(butonPin);
if(kontrol==HIGH){
digitalWrite(ledPin,HIGH);
}
else
digitalWrite(ledPin,LOW)]]>
+ - yer değiştirme http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8916/-yer-degi%C5%9Ftirme Wed, 13 Mar 2019 19:39:18 +0200 Aleyna 8916@/discussions SIM800L HAKKINDA http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8902/sim800l-hakkinda Fri, 22 Feb 2019 22:01:15 +0200 huysuzoki 8902@/discussions Arduino ile bariyer kapı açma. http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8890/arduino-ile-bariyer-kapi-acma. Fri, 18 Jan 2019 16:12:18 +0200 BULIWAYF 8890@/discussions
Şirketimizde bariyer kapı uzaktan kumanda ile açlıyor. Ben araçlara HGS tarzında RF etiketler takip, kapı girişine de bir RF anten takıp, anten etiketi gördüğünde kapıyı otomatik açtırmak istiyorum. Arduino ya anteni bağlayacağım. Lakin tetiklemeyi sanki arduino uzaktan kumanda sinyali yolluyormuş gibi yapmayı planlıyorum. Yani şu şekilde olacak. Araç gelecek anten etiketi görecek arduino ya bilgi verecek arduino sanki uzaktan kumanda düğmesine basılmış gibi sinay gönderecek ve kapı açılacak. ]]>
Arduino nano arıza http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8896/arduino-nano-ariza Fri, 15 Feb 2019 01:55:13 +0200 hobi 8896@/discussions stk500v2_ReceiveMessage(): timeout Hatası arduino 2560 " Mega " http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8889/stk500v2_receivemessage-timeout-hatasi-arduino-2560-mega- Fri, 18 Jan 2019 08:24:25 +0200 burakbilalyoruk 8889@/discussions Rfid konusunda yardım lütfen http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8859/rfid-konusunda-yardim-luetfen Mon, 05 Nov 2018 12:50:27 +0200 dagger147 8859@/discussions ]]> arduino pro mini ve 3.7 V lipo pil? http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8880/arduino-pro-mini-ve-3.7-v-lipo-pil Tue, 01 Jan 2019 15:46:30 +0200 bilal123 8880@/discussions IP'ye String Ifade Koymak http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8879/ipye-string-ifade-koymak Fri, 28 Dec 2018 15:47:22 +0200 notrino 8879@/discussions
Elimde Leonardo ETH ile güzel sıcaklık ölçüm web server uygulamaları yapıyorum. Bildiğiniz üzere, kodlamanın başında

byte mac[] = {
0x90, 0xA2, 0xDA, 0x10, 0xE3, 0x29
};

IPAddress ip(192,168,1,149);
EthernetServer server(80);

ifadeleri var. Bu bağlamda browser'da 192.168.1.149 yazınca cihazın içindeki web sayfasını görüntüleyebiliyorum. Ben istiyorum ki browser'a IP girmek yerine string bir ifade mesela 9A girebileyim. Bu 9A lokasyonun ismi. Yani uzun uzadıya IP girmektense lokasyon adıyla bunu yapmak nasıl mümkün olabilir? Tşk.]]>
LCD bozuk karekter sorunu http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8878/lcd-bozuk-karekter-sorunu Wed, 26 Dec 2018 13:46:04 +0200 Digimensch 8878@/discussions Ama LCD de ü,ö gibi karekterleri bozuk basiyor.
Internetten gelen veri string olarak her defasinda degisik geldigi icin standart bir kelime yazamiyorum.
Aslind standart bir kelime olsa replace() ile degistiririm ama her defasinda degisik string geliyor.
Ve ben bu string icindeki hafleri geleneri.replace('Ü','U'); seklinde yaptigimda Ü yü degistirip U ekliyor ama U' nun sol önünde yine anlamsiz baska bir karekter'de ekliyor.

Bu sorunu nasil cözebilirim?]]>
WiFi Shield Hakkında http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8876/wifi-shield-hakkinda Wed, 19 Dec 2018 22:18:58 +0200 notrino 8876@/discussions Mega ADK+WiFi Shield kullanıyorum. Programlama esnasında;

char ssid[] = "Network_name";
char pass[] = "password";
int keyIndex = 0;

kodlaması var. Bu şekilde benim networküme bağlanarak IP alıyor. Ben şunu yapmak istiyorum, bu WiFi Shield benim networkümden IP almasın, kendisi direkt Access point olarak çalışsın, benim tanımladığım IP ile iş yapsın. Mümkün müdür? ]]>
Düşük Hafıza Mevcut, Kararlılık Problemlerine Sebep Olabilir http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8875/due%C5%9Fuek-hafiza-mevcut-kararlilik-problemlerine-sebep-olabilir Sun, 16 Dec 2018 17:42:59 +0200 notrino 8875@/discussions Eğer kurmayı planladığınız devrede Arduino IDE'si, başlıkta belirttiğim şekilde uyarı veriyorsa ve siz programı cihaza yüklediyseniz, artık o cihazın bir daha programlanması siz cihazı reboot edene kadar mümkün olmayabilir. Şahsen yaşadığım için söylüyorum. Kişisel tavsiyem, cihazı PC ye bağlamadan önce IDE yi açın, yükleyeceğiniz senaryoyu IDE ye yazın ve "derle" tuşunu kullanın. Bu aşamadan sonra hala yukarıdaki uyarı mesajını alıyorsanız o senaryoyu cihazınıza yüklemeyin. Bir şeyleri değiştirmeniz, özellikle kod satırını azaltmanız vs. gerekiyor demektir. Aksi halde cihaz bir sonraki uygulamanız için atıl kalabilir, bootloader uygulaması ile cihazı resetlemek durumunda kalabilirsiniz. Elinizde bootloader varsa sorun yok, ama yoksa satın almak durumundasınız. Ha tabi bir de elinizde başka Arduino cihazlar varsa onunla da ölü cihazınızı ayağa kaldırabilirsiniz. Bununla ilgili link : https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP

İşlem basamaklarını da size Türkçe olarak yazayım;
1) Örneklerden Arduino ISP skeci Sağlam Arduino cihazınıza yüklenir.
2) Linkte verilen uygun bağlantılar yapılır.
3) Araçlar sekmesinden "boot" edilecek cihaz modeli seçilir.
4) Programlayıcı menüsünden "Arduino as ISP" seçilir.
5) "Önyükleyiciyi Yazdır" komutu seçilir.

Hepsi bu....]]>
Kızılötesi Kumanda Kontrollü Araba Yardım Eder misiniz ? http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8870/kiziloetesi-kumanda-kontrollue-araba-yardim-eder-misiniz- Sun, 09 Dec 2018 10:40:42 +0200 blackto1996 8870@/discussions
Şu linkde görmüş olduğunuz projeyi yapmaya çalışıyorum fakat bir sorunum var.Linkdeki malzemelerin birebir aynısını bulmaya çalıştım ki yazılımda bir farklılık olmasın fakat kumanda setini farklı almak zorunda kaldım.Herşeyi denildiği gibi bağladım ve enerjiyide arduinonun üstündeki 5V ile sağladım.Sürücü kartının ve arduinonun power ışıkları yanıyo ama hiçbir hareket göremedim.Kumanda setiyle ilgili mi bir hata yaptım yoksa yazılımsal bir hata mı anlayamadım.Şimdiden yardımcı olanlara teşekkürler.
Ekstra olarak ultrasonik sensörü kullanmadım sadece uzaktan kumandayla arabayı kontrol etmek istiyorum.Gözlemlediğim şey kumanda setinin kartına enerjiyi bağladığımda arduinonun ve sürücü kartının power ışıklarının azaldığını gördüm ve kumanda setinin üstündeki alıcı çok fazla ısınıyo.]]>
Arduino uno GLCD ile PROGMEM = {} kullanmak http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8865/arduino-uno-glcd-ile-progmem-kullanmak Thu, 22 Nov 2018 12:51:13 +0200 thenorthstar 8865@/discussions Solenoid ethernetshield i bozuyor http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8862/solenoid-ethernetshield-i-bozuyor Sun, 18 Nov 2018 19:59:31 +0200 dagdelen 8862@/discussions Otg ile arduino power http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8864/otg-ile-arduino-power Tue, 20 Nov 2018 04:01:48 +0200 hobi 8864@/discussions Esp 8266 ile mqtt http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8861/esp-8266-ile-mqtt Tue, 13 Nov 2018 15:19:27 +0200 casacemal 8861@/discussions for döngüsü ile 0 dan 180e gelmesi ve beklemesi http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8855/for-doenguesue-ile-0-dan-180e-gelmesi-ve-beklemesi Sat, 27 Oct 2018 12:10:08 +0300 prax 8855@/discussions Accelstepper http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8848/accelstepper Tue, 02 Oct 2018 02:48:12 +0300 hobi 8848@/discussions Türkçe kaynak sadece bir tane var.]]> Arasında Koşulu Sağlama http://forum.arduinoturkiye.com/discussion/8852/arasinda-ko%C5%9Fulu-saglama Thu, 18 Oct 2018 12:39:36 +0300 prax 8852@/discussions