c# ekranı boş çıkıyor
 • c # kodları hazırladım fakat bir yerde hatam var galiba çözemedim form oluşturarak yaptığım program bu
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Windows.Forms;
  using System.IO.Ports;

  namespace WindowsFormsApplication3
  {
  public partial class Form1 : Form
  {
  SerialPort seriPort;
  public Form1()
  {
  InitializeComponent();
  seriPort = new SerialPort();
  seriPort.BaudRate = 9600;
  }
  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  timer1.Start();
  try
  {
  seriPort.PortName = textBox1.Text;
  if (!seriPort.IsOpen)
  seriPort.Open();
  MessageBox.Show("başarılı");
  }
  catch
  {
  MessageBox.Show("malesef");

  }
  }
  private void timer1_Tick(object sender , EventArgs e)
  {
  try
  {
  seriPort.Write("a");
  int temperature = Convert.ToInt16(seriPort.ReadExisting());
  int humidity = Convert.ToInt16(seriPort.ReadExisting());
  textBox2.Text = temperature.ToString();
  textBox3.Text = humidity.ToString();
  }
  catch (Exception ) {}
  }
  private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  timer1.Stop();
  seriPort.Close();
  }
  }
  }
  fakat tıklayınca resimddeki gibi oluyor http://hizliresim.com/yN7jNj

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.