a2212/13t 1000kv Teklemme
  • merhaba arduino ve esc kullanarak fırçasız motoru döndürmek istiyorum kod doğru devremde doğru ama motor tekleyerek çalışıyor ------------- #include < Servo.h> Servo brushless; int i=100; void setup() { brushless.attach(8); } void loop() { brushless.write(i); i=i+20; delay(2000); if(i>250){ i=100; } } ---------
  • setup kısmında , belli bir değere set etmeniz gerekiyor ,

    brushleess.write(2000) diyelim mesala , ayrıca yazdığınız değerler çok ufak değer , fırçasız motor için , datasheettinden ilgili değerlre bakabilirsiniz.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.