nrf24L01 loop dongusunu durduruyor.
  • elimde 10 adet nrf24l01 modulu var daha önce yaptığım bir uygulamada sıkıntısız olarak çalışmasına rağmen su an aynı programda çalıştıramıyorum. otomatik olarak loop dongusu duruyor. cok basit bir program .butondan aldığı sinyale göre servo motoru çalıştırıyor. bir fikri olan varmıdır. verici programı; #include < SPI.h> #include < nRF24L01.h> #include < RF24.h> #define CE_PIN 9 #define CSN_PIN 10 #define BUTON 2 const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E2LL; RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN); int kumanda[1]; void setup() { Serial.begin(9600); radio.begin(); radio.openWritingPipe(pipe); pinMode(BUTON, INPUT); delay(1000); } void loop() { Serial.println(kumanda[0]); kumanda[0] = digitalRead(BUTON); radio.write( kumanda, sizeof(kumanda) ); } alıcı programı; #include <SPI.h> #include <nRF24L01.h> #include <RF24.h> #define CE_PIN 9 #define CSN_PIN 10 #include <Servo.h> Servo servo; const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E2LL; RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN); int kumanda[1]; int value; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(3,OUTPUT); pinMode(2,OUTPUT); servo.attach(5); radio.begin(); radio.openReadingPipe(1,pipe); radio.startListening(); } void loop() { servo.write(value); if ( radio.available() ) { radio.read( kumanda, sizeof(kumanda) ); hareket(kumanda[0]); delay(100); } } void hareket(int buton){ if(buton==1){ value=180; }else{ value=0; } Serial.println(); Serial.println(kumanda[0]); Serial.println(); Serial.println(); Serial.println(value); }

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.