Arduino Seri İletişim RX, TX pinleri Üzerinden Yazılım Yüklemek
  • Arduino benzeri farklı kontrolcüler üzerinde denenmiştir,

    http://www.depositericrobotic.com/2013/10/arduino-seri-iletisim-rx-tx-pinleri.html

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.