arduino ile sms api
  • Merhabalar. Bir sms şireketinden almış olduğum c# api kodlarını arduinoya uyarlayıp arduino üzerinden gsm shielde ihtiyaç duymadan sms atmak istiyorum. Aşağıya c# kodlarını yazıyorum. Fikri olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. private void btnsms_Click(object sender, EventArgs e) { string sms1N = "data=<sms><kno>" + kno.Text + "</kno><kulad>" + kad.Text + "</kulad><sifre>" + ksifre.Text + "</sifre>" + "<gonderen>" + orjinator.Text + "</gonderen>" + "<mesaj>" + mesaj.Text + "</mesaj>" + "<numaralar>" + numaralar.Text + "</numaralar>" + "<tur>Turkce</tur></sms>"; cevap.Text = XmlPost("http://panel.vatansms.com/panel/smsgonder1Npost.php", sms1N); } private string XmlPost(string PostAddress, string xmlData) { using (WebClient wUpload = new WebClient()) { wUpload.Headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); Byte[] bPostArray = Encoding.UTF8.GetBytes(xmlData); Byte[] bResponse = wUpload.UploadData(PostAddress, "POST", bPostArray); Char[] sReturnChars = Encoding.UTF8.GetChars(bResponse); string sWebPage = new string(sReturnChars); return sWebPage; } }
  • Arduino ve serial monitor çıkıtısı aşağıda paylaşıyorum. Nerde yanlış yapıyorum acaba. /////////////////////////////SMS ŞİRKETİ API KODLARI http://panel.vatansms.com/panel/smsgonder1N.php?kno=1001000&kul_ad=VATAN&sifre=Şifre123&gonderen=VATANSMS&mesaj=Merhaba bu bir test mesajidir.&numaralar=5050000000,5300000000&zaman=2014-04-12 13:00:00&zamanasimi=2014-04-12 19:00:00&tur=Normal /////////////////////////////ARDUİNO KODLARI if (client.connect(server, 80)) { Serial.println("connected"); // Make your API request: client.println("GET /kno=30352&kul_ad=05437161546&sifre=:3VBUADPQ&gonderen=SMS TEST&mesaj=Merhaba bu bir test mesajidir.&numaralar=5355049348,5437161546&zaman=2014-04-12 13:00:00&zamanasimi=2014-04-12 19:00:00&tur=Normal"); client.println("Host: www.panel.vatansms.com/panel/smsgonder1N.php"); client.println("Connection: close"); client.println(); } else { // kf you didn't get a connection to the server: Serial.println("connection failed"); } ///////////////////SERİAL MONITOR <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <HTML><HEAD> <TITLE>HATA: ⸮stenilen URL'e ula⸮⸮lamad⸮</TITLE> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=iso-8859-9"> <STYLE type="text/css"><!--BODY{background-color:#ffffff;font-family:verdana,sans-serif}PRE{font-family:sans-serif}--></STYLE> </HEAD><BODY> <H1>HATA</H1> <H2>⸮stenilen URL'e ula⸮⸮lamad⸮</H2> <HR noshade size="1px"> <P> <A HREF="TEST&mesaj=Merhaba bu bir test mesajidir.&numaralar=5355049348,5437161546&zaman=2014-04-12 13:00:00&zamanasimi=2014-04-12 19:00:00&tur=Normal">TEST&mesaj=Merhaba bu bir test mesajidir.&numaralar=5355049348,5437161546&zaman=2014-04-12 13:00:00&zamanasimi=2014-04-12 19:00:00&tur=Normal</A> <P> adresine ula⸮⸮rken a⸮a⸮⸮daki hata olu⸮tu: <P> <UL> <LI> <STRONG> Yanl⸮⸮ URL. </STRONG> </UL> <P> Vermi⸮ oldu⸮unuz URL yanl⸮⸮. Buna sebep a⸮a⸮idakilerden herhangi biri olabilir: <UL> <LI>Eksik veya yanl⸮⸮ protokol ismi (`http://''; veya benzeri olmal⸮), <LI>Eksik adres, <LI>Adreste yanl⸮⸮ karakterler (alt ⸮izgi, vs. kullan⸮lamaz). </UL> </P> <!-- (squid/3.5.25) --> </center> </BODY></HTML>
  • Arkdaşlar hala çözemedim yok mu bir fikri olan ;/

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.