lcd.clear() çalışmıyor.
  • Arkadaşlar kod şu şekide cagırılacak_fonksiyon() {//kodlar } void setup() {//kodlar } void loop() {//kodlar if(tus<50) { lcd.clear(); cagırılacak_fonksiyon(); } tusa bastıgımda ekranı temizlemıyor. ne yapmam lazım..
  • tus değişkeniniz 50den küçük değer verip vermediğini kontrol ettiniz mi? if koşulu sağlanıyor mu?
    if koşulundan önce bunu serial monitörden takip ediniz.
  • hocam dediğin kısımlarla bir sorun olacağını düşünmüyorum. çünkü if deyiminin içine girip cagırılan_fonksiyon() u çağırıyor. fakt ne if in içindeki clear ne de cagırırlan fonsıyınun içindeki clear ekranı temizlemiyor.
  • Lcd bağlantılarınızı kontrol ediniz.Ayri bir programda lcd ye yazı yazdırıp, sildiriniz.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.