Arduino gerilim bölücü ile hassas gerilim ölçümü
 • Seri bağlı pillerin gerilimini gerilim bölücü yardımıyla ölçmem gerekiyor. 2.5V - 50.2V arası ölçüm almam gerekiyor. 0.01 V hassasiyetle ölçüm almak istiyorum. Fakat yazdığım kod sonucunda 0.06 hassasiyetli ölçüm alabiliyorum. Çözümü nedir acaba?

 • float vout = 0.0;
  float vin = 0.0;
  float vout2 = 0.0;
  float vin2 = 0.0;
  float vout3 = 0.0;
  float vin3 = 0.0;
  float R11 = 9.58;
  float R21 = 0.97;
  float R12 = 9.83;
  float R22 = 0.98;
  float R13 = 9.77;
  float R23 = 0.98;
  int value = 0;
  int value2 = 0;
  int value3 = 0;


  float v1;
  float v2;
  float v3;

  void setup(){
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(A1, INPUT);
  pinMode(A2, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  }
  void loop(){
  // read the value at analog input
  value = analogRead(A0);
  vout = (value * 5.0) / 1024.0;
  vin = vout / (R21/(R11+R21));

  value2 = analogRead(A1);
  vout2 = (value2 * 5.0) / 1024.0;
  vin2 = vout2 / (R22/(R12+R22));

  value3 = analogRead(A2);
  vout3 = (value3 * 5.0) / 1024.0;
  vin3 = vout3 / (R23/(R13+R23));

  v1=vin-vin2;
  v2=vin2-vin3;
  v3=vin3;


  Serial.println("v1");
  Serial.println(v1);
  Serial.println("v2");
  Serial.println(v2);
  Serial.println("v3");
  Serial.println(v3);
  Serial.println("-----------");
  delay(500);
  }
 • 3 pil için yazılan program bu şekilde. Ölçüm pillerin + kutbundan sonuncu pilin - kutbuna olacak şekilde olduğu için çıkarma işlemi yapıldı.
 • 10bit yerıne 12 bit olcum yapabilen bir adc kullanırsan olur. 10bitte 1024 adım var, 12 bitte 4096 adım var.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.