• arkadaşlar merhaba, blueooth ile kilit uygulaması yapıyorum.hem telefondan hemde 4x4 keypad ile kilidi acmaya ve kapatmaya çalışıyorum aynı zamanda sd kart modülü ile kilit açılınca ve kapanınca ses çaldırıyorum ancak aşağıda eklediğim kodlarda biyerde bir problem var şöyleki keypad ve telefondan açma kapama yaptığımda herşey normal çalışıyor ama araya bir buton ve led ekliyorum buton da led de çalışmıyor aynı zamanda keypad ve telefon dan da (telefonda ses ile komut veriyorum servoya) çalışmıyor led ve butonu çıkarıyorum herşey yine normal kısaca başka şeylerde denedim led yerine ekstra bir servo falanda taktım ama yinede o servo da çalışmadı nerde bir yanlışlık yapıyorum yardımcı olursanız sevinirim. #include < Servo.h> #include < Wtv020sd16p.h> #include < SoftwareSerial.h> #include < Keypad.h> char* password = "357"; int position = 0; const byte ROWS = 4; const byte COLS = 4; char keys[ROWS][COLS] = { {'1','2','3','A'}, {'4','5','6','B'}, {'7','8','9','C'}, {'*','0','#','D'} }; byte rowPins[ROWS] = {22, 23, 24, 25}; byte colPins[COLS] = {26, 27, 28, 29}; Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); Servo myservo; Servo myservom; String value; int led= 12; int butonDurum = 0; int buton =30; int TxD = 11; int RxD = 10; int resetPin = 4; int clockPin = 5; int dataPin = 6; int busyPin = 7; SoftwareSerial bluetooth(TxD, RxD); Wtv020sd16p wtv020sd16p(resetPin,clockPin,dataPin,busyPin); void setup() { myservo.attach(9); pinMode(12, OUTPUT); pinMode(30, INPUT); Serial.begin(9600); wtv020sd16p.reset(); bluetooth.begin(9600); LockedPosition(true); } void loop() { Serial.println(value); if (bluetooth.available()) { value = bluetooth.readString(); if (value == "kilit aç"){ wtv020sd16p.playVoice(0); delay(3000); myservo.write(80); delay(1000); myservo.write(50); digitalWrite(12,HIGH); } if (value == "kilidi kapat"){ digitalWrite(12,LOW); myservo.write(0); delay(1000); wtv020sd16p.playVoice(1); delay(3000); } } char key = keypad.getKey(); if (key == '*' || key == '#') { position = 0; LockedPosition(true); } if (key == password[position]) { position ++; } if (position == 3) { LockedPosition(false); } delay(100); butonDurum = digitalRead(buton); if(butonDurum==HIGH){ digitalWrite(led,HIGH); kilitDurum=1; } if(butonDurum==HIGH && kilitDurum == 1){ digitalWrite(led,HIGH); kilitDurum=0; }else{ digitalWrite(led,LOW); } } void LockedPosition(int locked) { if (locked) { myservo.write(0); delay(1000); wtv020sd16p.playVoice(1); delay(2000); digitalWrite(led,LOW); } else { digitalWrite(led,HIGH); wtv020sd16p.playVoice(0); delay(3000); myservo.write(80); delay(1000); myservo.write(50); } }

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.