NRF kontrol sıkıntısı
  • aşağıdaki verdiğim kodları yükledim iletişim başlattım.ileri sürdüm ileri gitti. boşa aldım hala ileri gidiyor.SİZCE SIKINTI NEDİR?? ALICI; #include <SPI.h> #include "nRF24L01.h" #include "RF24.h" RF24 radio(9,10); const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; char data[1]; int e=2; int f=3; int g=4; int h=5; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(e,OUTPUT); pinMode(f,OUTPUT); pinMode(g,OUTPUT); pinMode(h,OUTPUT); radio.begin(); radio.openReadingPipe(1,pipe); radio.startListening(); } void loop() { if (radio.available()){ radio.read(data , sizeof(data)); Serial.println(data); if(data[0] =='f'){ digitalWrite(e,0); digitalWrite(f,1); digitalWrite(g,0); digitalWrite(h,1); } else if(data[0]=='b' ){ digitalWrite(e,HIGH); digitalWrite(f,LOW); digitalWrite(g,HIGH); digitalWrite(h,LOW); } else if (data[0]=='r'){ digitalWrite(e,1); digitalWrite(f,0); digitalWrite(g,0); digitalWrite(h,1); } else if(data[0]=='l'){ digitalWrite(e,0); digitalWrite(f,1); digitalWrite(g,1); digitalWrite(h,0); } }else{ data[0]=0; Serial.println("hata var"); delay(1000); } } VERİCİ; #include <SPI.h> // SPI Arayüzünü dahil ettik. #include "nRF24L01.h" // RF24 kütüpanelerini dahil ettik. #include "RF24.h" // RF24 kütüpanelerini dahil ettik. int msg[1]; //Göndereceğimiz mesaj değişkenini oluşturduk. RF24 radio(9,10); //RF24 kütüphanesi tarafından kullanılacak olan 2 pinin 9. ve 10. pinlerin olduğunu belirttik. const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; // Pipe (kanal) tanımlamasını yaptık. #define joy_x A0 #define joy_y A1 void setup(void){ radio.begin(); // Kablosuz iletişimi başlattık. radio.openWritingPipe(pipe); Serial.begin(9600); } void loop(){ if (analogRead(joy_x) >500 ){ msg[0]='l'; radio.write(msg, sizeof(msg)); } if (analogRead(joy_x) < 300){ msg[0]='r'; radio.write(msg, sizeof(msg)); } if (analogRead(joy_y) < 300){ msg[0]='b'; radio.write(msg, sizeof(msg)); }if (analogRead(joy_y) >500){ msg[0]='f'; radio.write(msg, sizeof(msg)); } Serial.println(msg[0]); }

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.