NRF kontrol sıkıntısı
  • aşağıdaki verdiğim kodları yükledim iletişim başlattım.ileri sürdüm ileri gitti. boşa aldım hala ileri gidiyor.SİZCE SIKINTI NEDİR?? ALICI; #include <SPI.h> #include "nRF24L01.h" #include "RF24.h" RF24 radio(9,10); const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; char data[1]; int e=2; int f=3; int g=4; int h=5; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(e,OUTPUT); pinMode(f,OUTPUT); pinMode(g,OUTPUT); pinMode(h,OUTPUT); radio.begin(); radio.openReadingPipe(1,pipe); radio.startListening(); } void loop() { if (radio.available()){ radio.read(data , sizeof(data)); Serial.println(data); if(data[0] =='f'){ digitalWrite(e,0); digitalWrite(f,1); digitalWrite(g,0); digitalWrite(h,1); } else if(data[0]=='b' ){ digitalWrite(e,HIGH); digitalWrite(f,LOW); digitalWrite(g,HIGH); digitalWrite(h,LOW); } else if (data[0]=='r'){ digitalWrite(e,1); digitalWrite(f,0); digitalWrite(g,0); digitalWrite(h,1); } else if(data[0]=='l'){ digitalWrite(e,0); digitalWrite(f,1); digitalWrite(g,1); digitalWrite(h,0); } }else{ data[0]=0; Serial.println("hata var"); delay(1000); } } VERİCİ; #include <SPI.h> // SPI Arayüzünü dahil ettik. #include "nRF24L01.h" // RF24 kütüpanelerini dahil ettik. #include "RF24.h" // RF24 kütüpanelerini dahil ettik. int msg[1]; //Göndereceğimiz mesaj değişkenini oluşturduk. RF24 radio(9,10); //RF24 kütüphanesi tarafından kullanılacak olan 2 pinin 9. ve 10. pinlerin olduğunu belirttik. const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; // Pipe (kanal) tanımlamasını yaptık. #define joy_x A0 #define joy_y A1 void setup(void){ radio.begin(); // Kablosuz iletişimi başlattık. radio.openWritingPipe(pipe); Serial.begin(9600); } void loop(){ if (analogRead(joy_x) >500 ){ msg[0]='l'; radio.write(msg, sizeof(msg)); } if (analogRead(joy_x) < 300){ msg[0]='r'; radio.write(msg, sizeof(msg)); } if (analogRead(joy_y) < 300){ msg[0]='b'; radio.write(msg, sizeof(msg)); }if (analogRead(joy_y) >500){ msg[0]='f'; radio.write(msg, sizeof(msg)); } Serial.println(msg[0]); }
  • nrf modullerde çalışan proje görmedim

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.