PHP serial monitör izleme
  • com5 te takılı arduinodan dataları okuyamıyorum kod aşağıda <?php include "php_serial.class.php"; $serial = new phpSerial(); $serial->deviceSet("com5"); $serial->confBaudRate(9600); $serial->confParity("none"); $serial->confCharacterLength(8); $serial->confStopBits(1); $serial->confFlowControl("none"); $serial->deviceOpen(); $read = $serial->readPort(); echo "<font color='red' size='10'>$read"; ?>

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.