LONG DEĞİŞKEN TİPİ
 • long değişken içeriğini Serial.print(); fonksiyonu ile serial monitöre göndermek istediğimde hata veriyor veri uzunluğundan sanırım, bu durumda ne yapabilirim? değişken değerini görmem gerekiyor.

  ÖRNEK:
  unsigned long FREKANS=17500000000;
  Serial.println(FREKANS); hata veriyor.

  --------------------------------------------
  Ayrıca bir soru daha sormak istiyorum

  long değişken tanımlarken long tanımı ard arda iki defa yazılmış bu yazım hatasımı yoksa değişken boyutunu uzatmak içinmi yapılmış?

  ÖRNEK:
  unsigned long long degisken=00000000;

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.