Arduino Uno Yazılım Hatası
 • Arkadaşlar bir robot projem var engel görünce engele çarpmadan farklı bir yola gidecek. Fakat kodlarda hata veriyor. Bakabilir misiniz nerede hatam var acaba ? Aşağıya projeyi yaptığım siteyi ekliyorum. Orda verlien kütüphanaleri ekledim kütüphane hatası demeyin lütfen. Kodlar en altta ordan bakıp yardımcı olabilirsiniz.

  http://www.instructables.com/id/Arduino-HC-SR04-Ultrasonic-Rover/
 • açıkcası bir sitedeki kodları alıp bunu attım çalışmadı demektense oturup kodunuzu yazın ki yeni öğrenen biri için bile 1 günü almaz. Velev ki mühendislikte tasarım-bitirme yapıyorsunuz sanırım. Kendi kodlarınızı yazın nasıl olduğunu anlayın öyle yardım isteyin anlamlı olsun.
  velhasıl kelam google en büyük yardımcınız olsun. Amen.
 • arduinoyu ilk kez kullandığım ve bu ayın sonuna yetiştirmem gereken bir dönem projem olduğu için şu an kod öğrenecek vaktim pek yok açıkcası. o yüzden buradan yardım istedim zaten
 • senin derlediğin proje dosyasını koy da, rtf dosyasından kod kopyalayıp denemek zorunda kalmayalım.
 • #include
  #include
  #include

  #define TRIG_PIN A4 // Pin A4 on the Motor Drive Shield soldered to the ultrasonic sensor
  #define ECHO_PIN A5 // Pin A5 on the Motor Drive Shield soldered to the ultrasonic sensor
  #define MAX_DISTANCE 200 // sets maximum useable sensor measuring distance to 200cm
  #define MAX_SPEED 180 // sets speed of DC traction motors to 180/256 or about 70% of full speed - to get power drain down.
  #define MAX_SPEED_OFFSET 10 // this sets offset to allow for differences between the two DC traction motors
  #define COLL_DIST 10 // sets distance at which robot stops and reverses to 10cm
  #define TURN_DIST COLL_DIST+10 // sets distance at which robot veers away from object (not reverse) to 20cm (10+10)
  NewPing sonar(TRIG_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); // sets up sensor library to use the correct pins to measure distance.

  AF_DCMotor motor1(1, MOTOR12_1KHZ); // create motor #1 using M1 output on Motor Drive Shield, set to 1kHz PWM frequency
  AF_DCMotor motor2(4, MOTOR12_1KHZ); // create motor #2, using M2 output, set to 1kHz PWM frequency
  Servo myservo; // create servo object to control a servo

  int pos = 0; // this sets up variables for use in the sketch (code)
  int maxDist = 0;
  int maxAngle = 0;
  int maxRight = 0;
  int maxLeft = 0;
  int maxFront = 0;
  int course = 0;
  int curDist = 0;
  String motorSet = "";
  int speedSet = 0;

  //-------------------------------------------- SETUP LOOP ----------------------------------------------------------------------------
  void setup() {
  myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 (SERVO_2 on the Motor Drive Shield to the servo object
  myservo.write(90); // tells the servo to position at 90-degrees ie. facing forward.
  delay(2000); // delay for two seconds
  checkPath(); // run the CheckPath routine to find the best path to begin travel
  motorSet = "FORWARD"; // set the director indicator variable to FORWARD
  myservo.write(90); // make sure servo is still facing forward
  moveForward(); // run function to make robot move forward
  }
  //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  //---------------------------------------------MAIN LOOP ------------------------------------------------------------------------------
  void loop() {
  checkForward(); // check that if the robot is supposed to be moving forward, that the drive motors are set to move forward - this is needed to overcome some issues with only using 4 AA NiMH batteries
  checkPath(); // set ultrasonic sensor to scan for any possible obstacles
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  void checkPath() {
  int curLeft = 0;
  int curFront = 0;
  int curRight = 0;
  int curDist = 0;
  myservo.write(144); // set servo to face left 54-degrees from forward
  delay(120); // wait 120milliseconds for servo to reach position
  for(pos = 144; pos >= 36; pos-=18) // loop to sweep the servo (& sensor) from 144-degrees left to 36-degrees right at 18-degree intervals.
  {
  myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos'
  delay(90); // wait 90ms for servo to get to position
  checkForward(); // check the robot is still moving forward
  curDist = readPing(); // get the current distance to any object in front of sensor
  if (curDist < COLL_DIST) { // if the current distance to object is less than the collision distance
  checkCourse(); // run the checkCourse function
  break; // jump out of this loop
  }
  if (curDist < TURN_DIST) { // if current distance is less than the turn distance
  changePath(); // run the changePath function
  }
  if (curDist > curDist) {maxAngle = pos;}
  if (pos > 90 && curDist > curLeft) { curLeft = curDist;}
  if (pos == 90 && curDist > curFront) {curFront = curDist;}
  if (pos < 90 && curDist > curRight) {curRight = curDist;}
  }
  maxLeft = curLeft;
  maxRight = curRight;
  maxFront = curFront;
  }
 • //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  void setCourse() { // set direction for travel based on a very basic distance map, simply which direction has the greatest distance to and object - turning right or left?
  if (maxAngle < 90) {turnRight();}
  if (maxAngle > 90) {turnLeft();}
  maxLeft = 0;
  maxRight = 0;
  maxFront = 0;
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  void checkCourse() { // we're about to hit something so move backwards, stop, find where the empty path is.
  moveBackward();
  delay(500);
  moveStop();
  setCourse();
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  void changePath() {
  if (pos < 90) {veerLeft();} // if current pos of sensor is less than 90-degrees, it means the object is on the right hand side so veer left
  if (pos > 90) {veerRight();} // if current pos of sensor is greater than 90-degrees, it means the object is on the left hand side so veer right
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  int readPing() { // read the ultrasonic sensor distance
  delay(70);
  unsigned int uS = sonar.ping();
  int cm = uS/US_ROUNDTRIP_CM;
  return cm;
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  void checkForward() { if (motorSet=="FORWARD") {motor1.run(FORWARD); motor2.run(FORWARD); } } // make sure motors are going forward
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  void checkBackward() { if (motorSet=="BACKWARD") {motor1.run(BACKWARD); motor2.run(BACKWARD); } } // make sure motors are going backward
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  // In some cases, the Motor Drive Shield may just stop if the supply voltage is too low (due to using only four NiMH AA cells).
  // The above functions simply remind the Shield that if it's supposed to go forward, then make sure it is going forward and vice versa.

  //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  void moveStop() {motor1.run(RELEASE); motor2.run(RELEASE);} // stop the motors.
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  void moveForward() {
  motorSet = "FORWARD";
  motor1.run(FORWARD); // turn it on going forward
  motor2.run(FORWARD); // turn it on going forward
  for (speedSet = 0; speedSet < MAX_SPEED; speedSet +=2) // slowly bring the speed up to avoid loading down the batteries too quickly
  {
  motor1.setSpeed(speedSet+MAX_SPEED_OFFSET);
  motor2.setSpeed(speedSet);
  delay(5);
  }
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  void moveBackward() {
  motorSet = "BACKWARD";
  motor1.run(BACKWARD); // turn it on going forward
  motor2.run(BACKWARD); // turn it on going forward
  for (speedSet = 0; speedSet < MAX_SPEED; speedSet +=2) // slowly bring the speed up to avoid loading down the batteries too quickly
  {
  motor1.setSpeed(speedSet+MAX_SPEED_OFFSET);
  motor2.setSpeed(speedSet);
  delay(5);
  }
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  void turnRight() {
  motorSet = "RIGHT";
  motor1.run(FORWARD); // turn motor 1 forward
  motor2.run(BACKWARD); // turn motor 2 backward
  delay(400); // run motors this way for 400ms
  motorSet = "FORWARD";
  motor1.run(FORWARD); // set both motors back to forward
  motor2.run(FORWARD);
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  void turnLeft() {
  motorSet = "LEFT";
  motor1.run(BACKWARD); // turn motor 1 backward
  motor2.run(FORWARD); // turn motor 2 forward
  delay(400); // run motors this way for 400ms
  motorSet = "FORWARD";
  motor1.run(FORWARD); // turn it on going forward
  motor2.run(FORWARD); // turn it on going forward
  }
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  void veerRight() {motor2.run(BACKWARD); delay(400); motor2.run(FORWARD);} // veering right? set right motor backwards for 400ms
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  void veerLeft() {motor1.run(BACKWARD); delay(400); motor1.run(FORWARD);} // veering left? set left motor backwards for 400ms
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook

Tagged

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.