Bluetooth bağlantısı
 • Bluetooth bağlantısını gerçekleştirdim ama bazen bağlantı olduğu halde yaptığım devrede sorun çıkıyor. Motor çalıştırıyorum röle ile bazen değer yolladığımda hiç bi tepki vermiyor. Kodlarım aşağıdaki gibidir. Sorunum ne henüz anlayamadım. Kullandığım bluetooth ise HC-06

  #include
  SoftwareSerial myBluetooth(0, 1); // RX, TX
  int deger;

  int motor1 = 7;
  int motor2 = 9;

  void setup() {
  pinMode(motor1,OUTPUT);
  pinMode(motor2,OUTPUT);
  myBluetooth.begin(9600);
  myBluetooth.println("Motor Test.");
  delay(1000);
  digitalWrite(motor1,LOW);
  digitalWrite(motor2,LOW);
  }

  void loop() {
  if (myBluetooth.available())
  {
  deger=myBluetooth.read();
  if(deger=='w'){
  myBluetooth.println("ileri.");
  digitalWrite(motor1,HIGH);
  digitalWrite(motor2,HIGH);
  }
  if (deger=='s'){
  myBluetooth.println("dur");
  digitalWrite(motor1,LOW);
  digitalWrite(motor2,LOW);
  }

  if (deger=='a'){
  myBluetooth.println("sol");
  digitalWrite(motor1,HIGH);
  digitalWrite(motor2,LOW);
  }

  if (deger=='d'){
  myBluetooth.println("sag");
  digitalWrite(motor1,LOW);
  digitalWrite(motor2,HIGH);
  }
  delay(100);
  }
  delay(500);
  }


Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.