Ethernet Shield w/ HTML "Yarım" Çalışıyor
 • Elimde bir Arduino Uno ve Ethernet shield ım var.
  Gerekli kodları yazdıktan sonra html sayfamda butona bastığımda onclikc ile url değiştirip arduino da algılatıyorum.Arduino da bunu algılıyıp aynı satır içerisindeki serial.println de bastığını görebiliyor.Fakat bu satırda digitalWrite dan deneme amaçlı Led (başka elemanlar da denedim) yakmaya çalışıyorum.Butona basıldığıdna ise gidip geliyor.Outout u filan verdim.Led pinlerinde hata yok.Acaba sorun nedendir?

  Arduino Kodu:
  #include
  #include
  byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
  byte ip[] = { 192, 168, 2, 21 };//LAN ip
  byte gateway[] = { 192, 168, 2, 1 };
  byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };
  EthernetServer server(80);

  String readString;

  //////////////////////

  void setup(){

  pinMode(13, OUTPUT);
  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
  server.begin();
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("HTML LED Test Yüklendi");
  }

  void loop(){
  EthernetClient client = server.available();
  if (client) {
  while (client.connected()) {
  if (client.available()) {
  char c = client.read();
  if (readString.length() < 100) {
  readString += c;
  }

  if (c == '\n') {
  Serial.println(readString);

  client.println("HTTP/1.1 200 OK");
  client.println("Content-Type: text/html");
  client.println();
  client.println("");
  client.println("");
  client.println("");
  client.println("");
  client.println("");
  client.println("Arduino HTML Led Testi");
  client.println("");
  client.println("");
  client.println("

  Butonlar

  ");
  client.println("
  ");
  client.println("
  ");
  client.println("Ledi Aç");
  client.println("Ledi Kapat
  ");
  client.println("");
  client.println("");
  delay(1);
  client.stop();
  if(readString.indexOf("?ledacik") >0)
  {
  digitalWrite(13, HIGH);
  Serial.println("Led On");
  }
  else
  {
  if(readString.indexOf("?ledkapali") >0)
  {
  digitalWrite(13, LOW);
  Serial.println("Led Off");
  }
  }
  readString="";
  }
  }
  }
  }
  }
 • Arkadaşlar html kodları gözükmemiş.Arduino koduna buradan bakabilirsiniz:
  http://pastebin.com/3cGrDtNQ

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook

Tagged

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.