Dc motor sürme
 • Ladyada tip motor sürücü kullanıyorum . Projem gereği sağ ve sol olmak üzere 2 adet dc motor sürmem gerekiyor .2 teker ve bir adet sarhoş tekerim mevcut dönüş esnasında sağ motor FORWARD iken sol motor BACKWARD konumunda olmalı dönüş esnasında . ama kodlama yaparken 2motoru nasıl tanımlamalıyım ? yazdığım kodun çalışmama sebebi nedir ? yardımcı olursanız çok sevinirim . Şimdiden yardım eden herkese teşekkür ederim iyi çalışmalar . Yazdığım kodlar ;
  #include AFMotor.h>
  #include Servo.h>

  Servo myservo;
  int pos = 90;

  AF_DCMotor motor(1, MOTOR12_64KHZ);
  AF_DCMotor motor(2, MOTOR12_64KHZ);
  int trigPin = A0;
  int echoPin = A5;

  float uzaklik(int trigPin, int echoPin){
  float olcum;
  float cm;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(5);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  olcum = pulseIn(echoPin, HIGH);
  cm= olcum /29.1/2;
  return cm;
  }
  void setup() {
  myservo.attach(10);

  Serial.begin(9600);
  motor.setSpeed(200);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);

  // put your setup code here, to run once:

  }

  void loop() {
  while( uzaklik(trigPin, echoPin) > 10 )
  {
  motor1.run(FORWARD);
  motor2.run(FORWARD);
  }
  motor1.run(RELEASE);
  motor2.run(RELEASE);
  delay(500);
  myservo.write(45);
  delay(500);
  if( uzaklik(trigPin, echoPin) > 10 )
  {
  motor1.run(FORWARD);
  motor2.run(BACKWARD);
  delay(500);
  }
  else myservo.write(135);
  delay(500);
  if( uzaklik(trigPin, echoPin) > 10 )
  {
  motor1.run(BACKWARD);
  motor2.run(FORWARD);
  delay(500);
  }
  else myservo.write(0);
  delay(500);
  if( uzaklik(trigPin, echoPin) > 10 )
  {
  motor1.run(FORWARD);
  motor2.run(BACKWARD);
  delay(500);
  } else myservo.write(180);
  delay(500);
  if( uzaklik(trigPin, echoPin) > 10 )
  {
  motor1.run(BACKWARD);
  motor2.run(FORWARD);
  delay(500);
  }
 • Bunu dene:
  #include
  AF_DCMotor motor3(3);
  AF_DCMotor motor4(4);
  void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Motor Kontrolu Basladi,Komut Bekleniyor...");
  motor3.setSpeed(200);
  motor4.setSpeed(200);
  motor3.run(RELEASE);
  motor4.run(RELEASE);
  }
  void loop() {
  uint8_t i;
  char val;
  while(1)
  {
  val=Serial.read();
  if(val!=-1)
  {
  switch(val)
  {
  case 'w':// W - Motor 4 - Ileri
  Serial.println("Ileri");
  motor4.run(FORWARD);
  break;
  case 'r':// R - Motor 3&4 - Hareketsiz
  Serial.println("----Serbest----");
  motor3.run(RELEASE);
  motor4.run(RELEASE);
  break;
  case 'a':// A - Motor 3 - Sol
  Serial.println("Sol");
  motor3.run(FORWARD);
  break;
  case 'd':// D - Motor 3 - Sag
  Serial.println("Sag");
  motor3.run(BACKWARD);
  break;
  case 's':// S - Motor 4 - Geri
  Serial.println("Geri");
  motor4.run(BACKWARD);
  break;
  }
  }
  }
  }

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook

Tagged

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.