Arduino Ses Kontrol Ile Tv Kontrolü
 • Arduino da "Elechouse Voice Recognition V3 Module" ünü ve IR transmiti birleştirerek Samsung Tv üzerinde temel fonksiyonları kullandım.
  Bağlantılar şöyle;
  http://i.hizliresim.com/J7OnAE.png

  IR ledinin anot ucu digital 3'e,katotu gnd ye.
  Modülün RXD si kodda belirtilen 8'e,TXD'si ise 7 ye.GND gnd'ye,Vcc 5v'a olucak şekilde.
  VoiceRecognitionV3 kütüphanesini indirip train örenğini açarak ses tanıtma işlemini yapıyorsunuz.Mesela
  train 1 2 3 4 5 diye Serial Port a yazdınız.Sırasıyla 5 kez farklı sesler söylüyüceksiniz.Daha sonra aşağıdaki kodda
  #define fonksiyondeneme (1) diyerek 1.train de söylediğiniz şeyi aradığınızı belirtmiş olursunuz bir nevi.

  Video:


  Kodlar aşağıda:


  #include
  #include
  #include "VoiceRecognitionV3.h"
  VR myVR(7,8); // TX:7,RX=8,IR Emit=3 olacak şekilde
  IRsend irsend;
  uint8_t records[7]; // kayıtları kaydeder
  uint8_t buf[64];
  #define programileri (8)
  #define programgeri (9)
  #define sesiackapa (10)
  #define onoff (11)
  #define sesyukselt (12)
  #define sesalcalt (13)
  void printSignature(uint8_t *buf, int len)
  {
  int i;
  for(i=0; i if(buf[i]>0x19 && buf[i]<0x7F){<br /> Serial.write(buf[i]);
  }
  else{
  Serial.print("[");
  Serial.print(buf[i], HEX);
  Serial.print("]");
  }
  }
  }

  /**
  @brief Print signature, if the character is invisible,
  print hexible value instead.
  @param buf --> VR module return value when voice is recognized.
  buf[0] --> Group mode(FF: None Group, 0x8n: User, 0x0n:System
  buf[1] --> number of record which is recognized.
  buf[2] --> Recognizer index(position) value of the recognized record.
  buf[3] --> Signature length
  buf[4]~buf[n] --> Signature
  */
  void printVR(uint8_t *buf)
  {
  Serial.println("VR Index\tGroup\tRecordNum\tSignature");

  Serial.print(buf[2], DEC);
  Serial.print("\t\t");

  if(buf[0] == 0xFF){
  Serial.print("NONE");
  }
  else if(buf[0]&0x80){
  Serial.print("UG ");
  Serial.print(buf[0]&(~0x80), DEC);
  }
  else{
  Serial.print("SG ");
  Serial.print(buf[0], DEC);
  }
  Serial.print("\t");

  Serial.print(buf[1], DEC);
  Serial.print("\t\t");
  if(buf[3]>0){
  printSignature(buf+4, buf[3]);
  }
  else{
  Serial.print("NONE");
  }
  Serial.println("\r\n");
  }
  void setup()
  {
  myVR.begin(9600);
  Serial.begin(115200); // Com seri bandını 115200 seç,Diğer özelliği New Line seç
  Serial.println("Elechouse Voice Recognition V3 Module\r\nControl LED sample");
  if(myVR.clear() == 0){
  Serial.println("Recognizer cleared.");
  }else{
  Serial.println("Ses Tanima Modulu Bulunamadi");
  Serial.println("Baglantini Kontrol Et");
  while(1);
  }

  if(myVR.load((uint8_t)programileri) >= 0){
  Serial.println("Program Ileri Fonksiyonu Hazir");
  }

  if(myVR.load((uint8_t)programgeri) >= 0){
  Serial.println("Program Geri Fonksiyonu Hazir");
  }
  if(myVR.load((uint8_t)sesiackapa) >= 0){
  Serial.println("Ses Ac Kapa Fonksiyonu Hazir");
  }
  if(myVR.load((uint8_t)onoff) >= 0){
  Serial.println("TV Kapa Fonksiyonu Hazir");
  }
  if(myVR.load((uint8_t)sesyukselt) >= 0){
  Serial.println("Ses Yukseltme Fonksiyonu Hazir");
  }
  if(myVR.load((uint8_t)sesalcalt) >= 0){
  Serial.println("Ses Alcaltma Fonksiyonu Hazir");
  }
  }
  // E0E048B7-Program Ileri E0E008F7-Program Geri
  void loop()
  {
  int ret;
  ret = myVR.recognize(buf, 50);
  if(ret>0){
  switch(buf[1]){
  case programileri: // Acil fonksiyonu icin olusacak seyler
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
  irsend.sendNEC(0xE0E048B7,32);
  delay(40);
  }
  break;
  case programgeri:
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
  irsend.sendNEC(0xE0E008F7,32);
  delay(40);
  }
  break;
  case onoff:
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
  irsend.sendNEC(0xE0E040BF,32);
  delay(40);
  }
  break;
  case sesyukselt:
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
  irsend.sendNEC(0xE0E0E01F,32);
  delay(40);
  }
  break;
  case sesalcalt:
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
  irsend.sendNEC(0xE0E0D02F,32);
  delay(40);
  }
  break;
  case sesiackapa:
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
  irsend.sendNEC(0xE0E0F00F,32);
  delay(40);
  }
  break;
  default:
  Serial.println("Boyle bir fonksiyon belirlenmedi");
  break;
  }
  printVR(buf);
  }
  }

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.