Arduino Uno ile bluetooth araç kontrolü kod sorunu
 • arduino uno ile kontrol edeceğimiz iki tekerlek iki dc motordan oluşan sistemimiz mevcut. L298 motor shieldi ile motorları sürdüreceğiz. Android telefonun bluetoothu ile kontrol vermeye çalışıyoruz. Ancak bluetooth ile kontrol sağlayamıyoruz. Motorların ise bir tanesi kendi kendine aralıklarla dönüyor. Kodumuz aşağıdaki gibidir. Sorunu anlayamadık.Ne yapamız gerekiyor?


  //Keyboard Controls:
  //
  // 1 -Motor 1 Left
  // 2 -Motor 1 Stop
  // 3 -Motor 1 Right
  //
  // 4 -Motor 2 Left
  // 5 -Motor 2 Stop
  // 6 -Motor 2 Right

  // Declare L298N Dual H-Bridge Motor Controller directly since there is not a library to load.

  // Motor 1
  int dir1PinA = 2;
  int dir2PinA = 3;
  int speedPinA = 9; // Needs to be a PWM pin to be able to control motor speed

  // Motor 2
  int dir1PinB = 4;
  int dir2PinB = 7;
  int speedPinB = 12; // Needs to be a PWM pin to be able to control motor speed
  String command = "55555"; // Stores response of the HC-06 Bluetooth device
  float floatVal=123.234;
  char charVal[10]; //temporarily holds data from vals
  String stringVal = "";
  float a=21.25;

  #include
  #include
  SoftwareSerial mySerial(10,11); // RX, TX

  String message;  void setup() {
  pinMode(dir1PinA,OUTPUT);
  pinMode(dir2PinA,OUTPUT);
  pinMode(speedPinA,OUTPUT);
  pinMode(dir1PinB,OUTPUT);
  pinMode(dir2PinB,OUTPUT);
  pinMode(speedPinB,OUTPUT);

  // Open serial communications:
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Type AT commands!");

  // The HC-06 defaults to 9600 according to the datasheet.
  mySerial.begin(9600);

  }

  void loop() {
  // Read device output if available.
  if (mySerial.available()) {
  while(mySerial.available()) { // While there is more to be read, keep reading.
  command += (char)mySerial.read();
  }

  Serial.println(command);
  command = ""; // No repeats
  }

  // Read user input if available.
  if (Serial.available()){
  delay(10); // The delay is necessary to get this working!
  int inByte=mySerial.write(Serial.read());
  switch (inByte) {

  //______________Motor 1______________

  case 'U': // Motor 1,2 Forward
  analogWrite(speedPinA, 255);//Sets speed variable via PWM
  digitalWrite(dir1PinA, LOW);
  digitalWrite(dir2PinA, HIGH);
  Serial.println("Motor 1 Forward"); // Prints out ?Motor 1 Forward? on the serial monitor
  Serial.println(" "); // Creates a blank line printed on the serial monitor
  analogWrite(speedPinB, 255);
  digitalWrite(dir1PinB, LOW);
  digitalWrite(dir2PinB, HIGH);
  Serial.println("Motor 2 Forward");
  Serial.println(" ");
  break;

  case 'S': // Motor 1,2 Stop (Freespin)
  analogWrite(speedPinA, 0);
  digitalWrite(dir1PinA, LOW);
  digitalWrite(dir2PinA, HIGH);
  Serial.println("Motor 1 Stop");
  Serial.println(" ");
  // Motor 1 Stop (Freespin)
  analogWrite(speedPinB, 0);
  digitalWrite(dir1PinB, LOW);
  digitalWrite(dir2PinB, HIGH);
  Serial.println("Motor 2 Stop");
  Serial.println(" ");
  break;

  case 'L': // Motor 1 Reverse
  analogWrite(speedPinA, 255);
  digitalWrite(dir1PinA, HIGH);
  digitalWrite(dir2PinA, LOW);
  Serial.println("Motor 1 Reverse");
  Serial.println(" ");
  analogWrite(speedPinB, 255);
  digitalWrite(dir1PinB, LOW);
  digitalWrite(dir2PinB, HIGH);
  Serial.println("Motor 2 Forward");
  Serial.println(" ");
  break;

  case 'R': // Motor 1 Reverse
  analogWrite(speedPinA, 255);
  digitalWrite(dir1PinA, LOW);
  digitalWrite(dir2PinA, HIGH);
  Serial.println("Motor 1 Forward");
  Serial.println(" ");
  analogWrite(speedPinB, 255);
  digitalWrite(dir1PinB, HIGH);
  digitalWrite(dir2PinB, LOW);
  Serial.println("Motor 2 Reverse");
  Serial.println(" ");
  break;  default:
  // turn all the connections off if an unmapped key is pressed:
  for (int thisPin = 2; thisPin < 11; thisPin++) {
  digitalWrite(thisPin, LOW);
  }
  }
  }
  }
 • ben çalışan bir kod yollayım sen motor ayarlarını kendine göre düzenle

 • #include

  SoftwareSerial myBluetooth(0, 1); // RX, TX bacak bağlantısı ters olacak
  int deger;
  int hiz,hiz2=60;

  //Motor A
  int dir1PinA=13;
  int dir2PinA=12;
  int speedPinA=10;

  //Motor B
  int dir1PinB=11;
  int dir2PinB=8;
  int speedPinB=9;

  unsigned long time;
  int speed;
  int dir;

  void setup() {
  //bluetooth ayarları
  myBluetooth.begin(9600);
  myBluetooth.println("Bluetooth Mode:ON / 1 ve 0?ı tuslayin.");

  //motor pin ayarı
  pinMode(dir1PinA,OUTPUT);
  pinMode(dir2PinA,OUTPUT);
  pinMode(speedPinA,OUTPUT);
  pinMode(dir1PinB,OUTPUT);
  pinMode(dir2PinB,OUTPUT);
  pinMode(speedPinB,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  }

  void loop()
  {
  if (myBluetooth.available())
  {
  deger=myBluetooth.read();

  if(deger=='1')
  {hiz=hiz2;
  motor(hiz,hiz,1,1);Serial.println("Motor Geri");
  delay(200); hiz=0;
  }
  if (deger=='0')
  {hiz=hiz2;
  motor(hiz,hiz,0,0);Serial.println("Motor ileri");
  delay(200); hiz=0;
  }
  if (deger=='2')
  {hiz=hiz2;
  motor(hiz,hiz,0,1);Serial.println("Motor sola");
  delay(120); hiz=0;
  }
  if (deger=='3')
  {hiz=hiz2;
  motor(hiz,hiz,1,0);Serial.println("Motor saga");
  delay(120); hiz=0;
  }
  if (deger=='4')
  {
  hiz=0;
  motor(hiz,hiz,0,0);Serial.println("Motor Durdu");
  }
  if (deger=='5')
  {
  if (hiz<255) hiz++; Serial.println(hiz);<br /> // myBluetooth.print("hiz="); myBluetooth.println(hiz2);

  }
  if (deger=='6')
  {
  if (hiz>30) hiz--; Serial.println(hiz);
  // myBluetooth.print("hiz="); myBluetooth.println(hiz2);

  }
  analogWrite(speedPinA,hiz);
  analogWrite(speedPinB,hiz);
  }
  }

  void motor(int solmotor,int sagmotor,int solyon,int sagyon)
  {
  digitalWrite(dir1PinA,LOW);
  digitalWrite(dir2PinA,HIGH);
  digitalWrite(dir1PinB,LOW);
  digitalWrite(dir2PinB,HIGH);

  if (sagyon==1)
  {
  digitalWrite(dir1PinB,HIGH);
  digitalWrite(dir2PinB,LOW);
  }
  if (solyon==1)
  {
  digitalWrite(dir1PinA,HIGH);
  digitalWrite(dir2PinA,LOW);
  }
  analogWrite(speedPinA,solmotor);
  analogWrite(speedPinB,sagmotor);
  }


 • sorunları hallettik.
 • sorunları hallettik.
 • Kolay gelsin

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook

Tagged

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.