Arduino sharp 2Y0A21 F 25 sensör kullanımı yardım
 • Merhabalar
  Adafruit motor shield ile hazırladığım çizgi izleyen robotumda engel görünce durması için bir uygulama yapmak istedim ve sharp ın 2Y0A21 F 25 modeli sensörü kullandım ancak programlanmasında küçük bir sorun yaşadım
  SORUN:
  Robot engel görünce hafif bir durma yapıp tekrar devam ediyor engeli ikinci kez koyunca duruyor yani ilkinde çarpıyor az bişe gidince duruyor sonra engeli çekince devam ediyor. Sorum şu yazılım kısmında nerede hata yapıyorum yardımcı olursanız sevinirim.

  PROGRAM:

  #include
  #include

  int uretilensayi=1;
  int sensorPin=13;

  AF_DCMotor motor1(1, MOTOR12_8KHZ ); // PIN 11 - create motor #1 pwm
  AF_DCMotor motor2(2, MOTOR12_8KHZ ); // PIN 3 - create motor #2 pwm

  // Change the values below to suit your robot's motors, weight, wheel type, etc.
  #define KP .2
  #define KD 4
  #define M1_DEFAULT_SPEED 255
  #define M2_DEFAULT_SPEED 255
  #define M1_MAX_SPEED 255
  #define M2_MAX_SPEED 255
  #define MIDDLE_SENSOR 3
  #define NUM_SENSORS 6 // number of sensors used
  #define TIMEOUT 500 // waits for 2500 us for sensor outputs to go low
  #define EMITTER_PIN 2 // emitter is controlled by digital pin 2
  #define DEBUG 0 // set to 1 if serial debug output needed

  QTRSensorsRC qtrrc((unsigned char[]) {19,18,17,16,15,14} ,NUM_SENSORS, TIMEOUT, EMITTER_PIN);

  unsigned int sensorValues[NUM_SENSORS];

  void setup()
  {
  delay(1000);
  manual_calibration();
  set_motors(0,0);
  }

  int lastError = 0;
  int last_proportional = 0;
  int integral = 0;


  void loop()
  {
  uretilensayi=digitalRead(sensorPin);
  if(uretilensayi>0)
  {
  motor1.run(RELEASE);
  motor2.run(RELEASE);
  }

  unsigned int sensors[6];
  int position = qtrrc.readLine(sensors);
  int error = position - 2000;

  int motorSpeed = KP * error + KD * (error - lastError);
  lastError = error;

  int leftMotorSpeed = M1_DEFAULT_SPEED + motorSpeed;
  int rightMotorSpeed = M2_DEFAULT_SPEED - motorSpeed;

  // set motor speeds using the two motor speed variables above
  set_motors(leftMotorSpeed, rightMotorSpeed);
  }

  void set_motors(int motor1speed, int motor2speed)
  {
  if (motor1speed > M1_MAX_SPEED ) motor1speed = M1_MAX_SPEED; // limit top speed
  if (motor2speed > M2_MAX_SPEED ) motor2speed = M2_MAX_SPEED; // limit top speed
  if (motor1speed < 0) motor1speed = 0; // keep motor above 0
  if (motor2speed < 0) motor2speed = 0; // keep motor speed above 0
  motor1.setSpeed(motor1speed); // set motor speed
  motor2.setSpeed(motor2speed); // set motor speed
  motor1.run(FORWARD);
  motor2.run(FORWARD);
  }


  void manual_calibration() {

  int i;
  for (i = 0; i < 250; i++) // the calibration will take a few seconds
  {
  qtrrc.calibrate(QTR_EMITTERS_ON);
  delay(20);
  }

  if (DEBUG) { // if true, generate sensor dats via serial output
  Serial.begin(9600);
  for (int i = 0; i < NUM_SENSORS; i++)
  {
  Serial.print(qtrrc.calibratedMinimumOn[i]);
  Serial.print(' ');
  }
  Serial.println();

  for (int i = 0; i < NUM_SENSORS; i++)
  {
  Serial.print(qtrrc.calibratedMaximumOn[i]);
  Serial.print(' ');
  }
  Serial.println();
  Serial.println();
  }
  }

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook

Tagged

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.