Arduino Uno, Motor Shield and Ethernet Shield with Poe Pin Çakışması
 • Merhaba ,

  Hazırlamış olduğum RC Car projesi için Arduino uno Ethernet shield with
  poe ve Motor shield parçalarını kullanmaktayım. Motor shield i direk
  arduino uno ya bağladığımda sorunsuz çalışıyor. Fakat motor shield i
  Arduino dan çıkarıp ethernet shield i , onun üstüne de motor shield i
  taktığım zaman motorun hareketleri bozuluyor. Yazdığım kod aşağıdaki
  gibidir. Motorlar motor shield in a ve b çıkışlarına bağlıdır. Pinlerle ilgili çakışmayı nasıl giderebilirim.  #include
  #include

  byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0F, 0x08, 0xAF }; //physical mac address
  byte ip[] = { 192, 168, 0, 199 }; // fixed IP addr in LAN
  byte gateway[] = { 192, 168, 0, 100 }; // internet access via router
  byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //subnet mask
  EthernetServer server(80); //server port

  String readString;
  //////////////////////
  void setup(){

  //Setup Channel A
  pinMode(12, OUTPUT); //Initiates Motor Channel A pin
  pinMode(9, OUTPUT); //Initiates Brake Channel A pin

  //Setup Channel B
  pinMode(13, OUTPUT); //Initiates Motor Channel B pin
  pinMode(8, OUTPUT); //Initiates Brake Channel B pin

  digitalWrite(9, HIGH); //Disengage the Brake for Channel A
  digitalWrite(8, HIGH); //Disengage the Brake for Channel B

  //start Ethernet
  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
  server.begin();
  //enable serial data print
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("server LED test 1.0 ---- FILENAME = LED2.ino ");
  }

  void loop(){
  // Create a client connection
  EthernetClient client = server.available();
  if (client) {
  while (client.connected()) {
  if (client.available()) {
  char c = client.read();

  //read char by char HTTP request
  if (readString.length() < 100) {

  //store characters to string
  readString += c;
  //Serial.print(c);
  }

  //if HTTP request has ended
  if (c == '\n') {

  ///////////////
  Serial.println(readString); //print to serial monitor for debuging
  client.println("HTTP/1.1 200 OK"); //send new page
  client.println("Content-Type: text/html");
  client.println();
  client.println("");
  client.println("");
  client.println("Home Automation");
  client.println("");
  client.println("");
  client.println("

  Home Automation

  ");
  client.println("
  ");
  client.println("
  ");

  client.println("Ileri");
  client.println("
  ");
  client.println("
  ");
  client.println("Geri");
  client.println("
  ");
  client.println("
  ");
  client.println("Dur");

  client.println("");
  client.println("");

  delay(1);
  //stopping client
  client.stop();

  ///////////////////// control arduino pin
  if(readString.indexOf("?ileri") >0)//checks for on
  {
  //Motor A forward @ full speed
  digitalWrite(12, HIGH); //Establishes forward direction of Channel A
  digitalWrite(9, LOW); //Disengage the Brake for Channel A
  analogWrite(3, 255); //Spins the motor on Channel A at full speed

  //Motor B backward @ half speed
  digitalWrite(13, LOW); //Establishes backward direction of Channel B
  digitalWrite(8, LOW); //Disengage the Brake for Channel B
  analogWrite(11, 255); //Spins the motor on Channel B at half speed
  }

  if(readString.indexOf("?dur") >0)//checks for off
  {
  digitalWrite(9, HIGH); //Disengage the Brake for Channel A
  digitalWrite(8, HIGH); //Disengage the Brake for Channel B

  }


  if(readString.indexOf("?geri") >0)//checks for off
  {
  digitalWrite(12, LOW); //Establishes backward direction of Channel A
  digitalWrite(9, LOW); //Disengage the Brake for Channel A
  analogWrite(3, 255); //Spins the motor on Channel A at half speed

  //Motor B forward @ full speed
  digitalWrite(13, HIGH); //Establishes forward direction of Channel B
  digitalWrite(8, LOW); //Disengage the Brake for Channel B
  analogWrite(11, 255); //Spins the motor on Channel B at full speed
  }

  readString=""; //clearing string for next read

  }
  }
  }
  }
  }
 • 10,11,12,13 sanırım bunları ethernet shield kullanıyor pinleri degistir.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.