arduino kumanda kullanımı
  • arkadaşlar ben arduino kit aldım ve yanında kumandada geldi ama nasıl kullanıldığını bilmiyorum kumanda, 3 bacaklı alıcı var nasıl kullanıldığını bilen birisi anlatabilirmi çok teşekkürler şimdidden
  • ingilizceniz var ve programlama ile bilginizde yeterli ise http://arduinotronics.blogspot.com/2012/11/arduino-ir-receiver-part-2.html adresinden faydalanıp kendi programınızı yazabilirsiniz. (blogu kurcalayın muhtemelen daha fazla bilgi çıkacaktır)
    dx ya da aliexpress ten mi aldınız kiti?
  • teşekkürler bakıyorum linklere :D
  • ya hata veri yor bu kullandığım kod ; #include <IRremote.h> int RECV_PIN = 13; int reversePin = 4; // LED connected to digital pin 13 int forwardPin = 5; // LED connected to digital pin 13 int playPin = 6; // LED connected to digital pin 13 int pausePin = 7; // LED connected to digital pin 13 IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; void setup() { Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver pinMode(reversePin, OUTPUT); // sets the digital pin as output pinMode(forwardPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output pinMode(playPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output pinMode(pausePin, OUTPUT); // sets the digital pin as output } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { long int decCode = results.value; Serial.println("Forward"); digitalWrite(forwardPin, HIGH); // sets the LED on break; case -11780576: Serial.println("Reverse"); digitalWrite(reversePin, HIGH); // sets the LED on break; case -873913272: Serial.println("Play"); digitalWrite(playPin, HIGH); // sets the LED on break; case -1025287420: Serial.println("Pause"); digitalWrite(pausePin, HIGH); // sets the LED on break; case 1791365666: Serial.println("Stop"); digitalWrite(forwardPin, LOW); // sets the LED off digitalWrite(reversePin, LOW); // sets the LED off digitalWrite(playPin, LOW); // sets the LED off digitalWrite(pausePin, LOW); // sets the LED off break; default: Serial.println("Waiting ..."); } irrecv.resume(); // Receive the next value } } verilen hata ; sketch_may14a:10: error: 'IRrecv' does not name a type sketch_may14a:12: error: 'decode_results' does not name a type sketch_may14a.ino: In function 'void setup()': sketch_may14a:17: error: 'irrecv' was not declared in this scope sketch_may14a.ino: In function 'void loop()': sketch_may14a:25: error: 'irrecv' was not declared in this scope sketch_may14a:25: error: 'results' was not declared in this scope sketch_may14a:31: error: break statement not within loop or switch sketch_may14a:32: error: case label '-0x000b3c1e0l' not within a switch statement sketch_may14a:35: error: break statement not within loop or switch sketch_may14a:36: error: case label '-0x03416dbb8l' not within a switch statement sketch_may14a:39: error: break statement not within loop or switch sketch_may14a:40: error: case label '-0x03d1ca4fcl' not within a switch statement sketch_may14a:43: error: break statement not within loop or switch sketch_may14a:44: error: case label '1791365666l' not within a switch statement sketch_may14a:50: error: break statement not within loop or switch sketch_may14a:51: error: case label not within a switch statement sketch_may14a:55: error: 'irrecv' was not declared in this scope sketch_may14a.ino: At global scope: sketch_may14a:57: error: expected declaration before '}' token Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 18 at processing.app.tools.DiscourseFormat.appendFormattedLine(DiscourseFormat.java:192) at processing.app.tools.DiscourseFormat.show(DiscourseFormat.java:99) at processing.app.Editor$34.actionPerformed(Editor.java:1177) at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:1995) at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2318) at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:387) at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:242) at javax.swing.AbstractButton.doClick(AbstractButton.java:357) at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(BasicMenuItemUI.java:1225) at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(BasicMenuItemUI.java:1266) at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6263) at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3267) at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6028) at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2041) at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4630) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2099) at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4460) at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4574) at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4238) at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4168) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2085) at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4460) at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:599) at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:269) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:184) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:174) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:169) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:161) at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:122)
  • IRremote.h IRremote.c IRremoteInt.h kutuphanelerini programın olduğu yere de kopyalayın. yukarıdaki ilk linkten bahsediyorum...(https://docs.google.com/folder/d/0ByRIq5k2wjcSd2FWa3FfQzBib1k/edit?docId=0ByRIq5k2wjcSQ1dTejlEcVdhcVE)

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.