arduino kumanda kullanımı
 • arkadaşlar ben arduino kit aldım ve yanında kumandada geldi ama nasıl kullanıldığını bilmiyorum kumanda, 3 bacaklı alıcı var nasıl kullanıldığını bilen birisi anlatabilirmi çok teşekkürler şimdidden
 • ingilizceniz var ve programlama ile bilginizde yeterli ise http://arduinotronics.blogspot.com/2012/11/arduino-ir-receiver-part-2.html adresinden faydalanıp kendi programınızı yazabilirsiniz. (blogu kurcalayın muhtemelen daha fazla bilgi çıkacaktır)
  dx ya da aliexpress ten mi aldınız kiti?
 • teşekkürler bakıyorum linklere :D
 • ya hata veri yor bu


  kullandığım kod ;
  #include

  int RECV_PIN = 13;

  int reversePin = 4; // LED connected to digital pin 13
  int forwardPin = 5; // LED connected to digital pin 13
  int playPin = 6; // LED connected to digital pin 13
  int pausePin = 7; // LED connected to digital pin 13

  IRrecv irrecv(RECV_PIN);

  decode_results results;

  void setup()
  {
  Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  pinMode(reversePin, OUTPUT); // sets the digital pin as output
  pinMode(forwardPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output
  pinMode(playPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output
  pinMode(pausePin, OUTPUT); // sets the digital pin as output
  }

  void loop() {
  if (irrecv.decode(&results)) {

  long int decCode = results.value;

  Serial.println("Forward");
  digitalWrite(forwardPin, HIGH); // sets the LED on
  break;
  case -11780576:
  Serial.println("Reverse");
  digitalWrite(reversePin, HIGH); // sets the LED on
  break;
  case -873913272:
  Serial.println("Play");
  digitalWrite(playPin, HIGH); // sets the LED on
  break;
  case -1025287420:
  Serial.println("Pause");
  digitalWrite(pausePin, HIGH); // sets the LED on
  break;
  case 1791365666:
  Serial.println("Stop");
  digitalWrite(forwardPin, LOW); // sets the LED off
  digitalWrite(reversePin, LOW); // sets the LED off
  digitalWrite(playPin, LOW); // sets the LED off
  digitalWrite(pausePin, LOW); // sets the LED off
  break;
  default:
  Serial.println("Waiting ...");
  }

  irrecv.resume(); // Receive the next value
  }
  }


  verilen hata ;
  sketch_may14a:10: error: 'IRrecv' does not name a type
  sketch_may14a:12: error: 'decode_results' does not name a type
  sketch_may14a.ino: In function 'void setup()':
  sketch_may14a:17: error: 'irrecv' was not declared in this scope
  sketch_may14a.ino: In function 'void loop()':
  sketch_may14a:25: error: 'irrecv' was not declared in this scope
  sketch_may14a:25: error: 'results' was not declared in this scope
  sketch_may14a:31: error: break statement not within loop or switch
  sketch_may14a:32: error: case label '-0x000b3c1e0l' not within a switch statement
  sketch_may14a:35: error: break statement not within loop or switch
  sketch_may14a:36: error: case label '-0x03416dbb8l' not within a switch statement
  sketch_may14a:39: error: break statement not within loop or switch
  sketch_may14a:40: error: case label '-0x03d1ca4fcl' not within a switch statement
  sketch_may14a:43: error: break statement not within loop or switch
  sketch_may14a:44: error: case label '1791365666l' not within a switch statement
  sketch_may14a:50: error: break statement not within loop or switch
  sketch_may14a:51: error: case label not within a switch statement
  sketch_may14a:55: error: 'irrecv' was not declared in this scope
  sketch_may14a.ino: At global scope:
  sketch_may14a:57: error: expected declaration before '}' token
  Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 18
  at processing.app.tools.DiscourseFormat.appendFormattedLine(DiscourseFormat.java:192)
  at processing.app.tools.DiscourseFormat.show(DiscourseFormat.java:99)
  at processing.app.Editor$34.actionPerformed(Editor.java:1177)
  at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:1995)
  at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2318)
  at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:387)
  at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:242)
  at javax.swing.AbstractButton.doClick(AbstractButton.java:357)
  at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(BasicMenuItemUI.java:1225)
  at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(BasicMenuItemUI.java:1266)
  at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6263)
  at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3267)
  at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6028)
  at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2041)
  at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4630)
  at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2099)
  at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4460)
  at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4574)
  at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4238)
  at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4168)
  at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2085)
  at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4460)
  at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:599)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:269)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:184)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:174)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:169)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:161)
  at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:122)

 • IRremote.h IRremote.c IRremoteInt.h kutuphanelerini programın olduğu yere de kopyalayın. yukarıdaki ilk linkten bahsediyorum...(https://docs.google.com/folder/d/0ByRIq5k2wjcSd2FWa3FfQzBib1k/edit?docId=0ByRIq5k2wjcSQ1dTejlEcVdhcVE)

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.