Klavyeden girilen sayı kadar led yakma
 • arkadaşlar tekrar merhaba aşağıda vermiş olduğum kod 1 ile 9 sayısı arası herhangi bir sayı girdiğinizde o sayı kadar 13. pindeki ledi yakıp söndürüyor çalışan bir kod
  soruma gelince burdakı 1 ile 9 sayısını 1 ila 1000 arası bir sayı girebilmem için ne yapmam lazım şimdiden teşekkürler


  void setup(){

  Serial.begin(9600);
  pinMode(13, OUTPUT);

  }

  void loop (){

  if (Serial.available()) { // seri porttan değer girilip girilmediğini anlamak için yazdık
  // eğer değer girilirse bu değer alttaki kod ile okunup ser isimli int
  int deger = Serial.read();

  if(deger >= 48 && deger <= 58) { // girileecek sayi eğer rakam ise if blogu çalışır.<br />//0-9 arasindaki sayiların ascii karşılıkları 48-57 arasıdır
  int flash = deger - 48;
  Serial.print("Flash sayisi ");
  Serial.println(flash,DEC);
  TooglePin(13,flash); //toogle devresi diye isimlendirilen devreden aldım fonksiyon ismini
  //bu fonksiyon pinin bir öncekini durumunun zıttını yapmaktadır.
  //Yani pin high (lojik1) ise low (lojik 0) yapar
  }
  }

  }

  void TooglePin(int pin,int n){

  for (int i = 0; i < n; i++) {
  digitalWrite(pin, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(pin, LOW);
  delay(500);
  }
  }

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook

Tagged

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.