8x8 dot matrix 64 led'de yanıyor yardım
 • elimde sadece 8x8 dot matrix var arduinoya direk bağlantılarını yayptım bir sitede gördüm ordanda şemanın olduğu siteden kodları alıp yükledim ama 64 ledde yanıyor acaba kodun amacı 64 led yaktırmakmı ben koddan birşey anlamadımda ? elinde kalp şeklini gösterecek kodu olan varsa vereiblirmi yardımlarınız icin şimdiden teşekkürler arkadaşlar

  #include

  byte col = 0;
  byte leds[8][8];

  // pin[xx] on led matrix connected to nn on Arduino (-1 is dummy to make array start at pos 1)
  int pins[17]= {-1, 5, 4, 3, 2, 14, 15, 16, 17, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6};

  // col[xx] of leds = pin yy on led matrix
  int cols[8] = {pins[13], pins[3], pins[4], pins[10], pins[06], pins[11], pins[15], pins[16]};

  // row[xx] of leds = pin yy on led matrix
  int rows[8] = {pins[9], pins[14], pins[8], pins[12], pins[1], pins[7], pins[2], pins[5]};

  #define DELAY 0
  #define SIZE 8
  extern byte leds[SIZE][SIZE];
  byte world[SIZE][SIZE][2];
  long density = 50;

  void setup() {
  setupLeds();
  randomSeed(analogRead(5));
  for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
  for (int j = 0; j < SIZE; j++) {
  if (random(100) < density) {
  world[i][j][0] = 1;
  }
  else {
  world[i][j][0] = 0;
  }
  world[i][j][1] = 0;
  }
  }
  }

  void loop() {
  // Display current generation
  for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
  for (int j = 0; j < SIZE; j++) {
  leds[i][j] = world[i][j][0];
  }
  }
  delay(DELAY);

  // Birth and death cycle
  for (int x = 0; x < SIZE; x++) {
  for (int y = 0; y < SIZE; y++) {
  // Default is for cell to stay the same
  world[x][y][1] = world[x][y][0];
  int count = neighbours(x, y);
  if (count == 3 && world[x][y][0] == 0) {
  // A new cell is born
  world[x][y][1] = 1;
  }
  if ((count < 2 || count > 3) && world[x][y][0] == 1) {
  // Cell dies
  world[x][y][1] = 0;
  }
  }
  }

  // Copy next generation into place
  for (int x = 0; x < SIZE; x++) {
  for (int y = 0; y < SIZE; y++) {
  world[x][y][0] = world[x][y][1];
  }
  }
  }

  int neighbours(int x, int y) {
  return world[(x + 1) % SIZE][y][0] +
  world[x][(y + 1) % SIZE][0] +
  world[(x + SIZE - 1) % SIZE][y][0] +
  world[x][(y + SIZE - 1) % SIZE][0] +
  world[(x + 1) % SIZE][(y + 1) % SIZE][0] +
  world[(x + SIZE - 1) % SIZE][(y + 1) % SIZE][0] +
  world[(x + SIZE - 1) % SIZE][(y + SIZE - 1) % SIZE][0] +
  world[(x + 1) % SIZE][(y + SIZE - 1) % SIZE][0];
  }

  void setupLeds() {
  // sets the pins as output
  for (int i = 1; i <= 16; i++) {<br />pinMode(pins[i], OUTPUT);
  }

  // set up cols and rows
  for (int i = 1; i <= 8; i++) {<br />digitalWrite(cols[i - 1], LOW);
  }

  for (int i = 1; i <= 8; i++) {<br />digitalWrite(rows[i - 1], LOW);
  }

  clearLeds();

  // Turn off toggling of pin 11 and 3
  FrequencyTimer2::disable();
  // Set refresh rate (interrupt timeout period)
  FrequencyTimer2::setPeriod(2000);
  // Set interrupt routine to be called
  FrequencyTimer2::setOnOverflow(display);

  }

  void clearLeds() {
  // Clear display array
  for (int i = 0; i < 8; i++) {
  for (int j = 0; j < 8; j++) {
  leds[i][j] = 0;
  }
  }
  }

  // Interrupt routine
  void display() {
  digitalWrite(cols[col], LOW); // Turn whole previous column off
  col++;
  if (col == 8) {
  col = 0;
  }
  for (int row = 0; row < 8; row++) {
  if (leds[col][7 - row] == 1) {
  digitalWrite(rows[row], LOW); // Turn on this led
  }
  else {
  digitalWrite(rows[row], HIGH); // Turn off this led
  }
  }
  digitalWrite(cols[col], HIGH); // Turn whole column on at once (for equal lighting times)
  }

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.