NRF24 joystick servo kontrol
 • internetten bulduğum kodlar çok uzun karmaşık iki arduino nrf24 üzerinden joystick servoyu kontrol etmesini istiyorum en kısa kod için yardımcı olurmusunuz, teşekkürler.
 • #include SPI.h>
  #include nRF24L01.h>
  #include RF24.h>
  #include Servo.h>
  #define CE_PIN 9
  #define CSN_PIN 10

  const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
  int servoy;
  int servox;
  Servo Yservo;
  Servo Xservo;

  RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);

  int joystick[2];

  void setup()
  {
  Serial.begin(9600);
  delay(1000);
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(1,pipe);
  radio.startListening();
  Xservo.attach(3);
  Yservo.attach(5);
  }

  void loop()
  {
  if ( radio.available() )
  {
  bool done = false;
  while (!done)
  {
  done = radio.read( joystick, sizeof(joystick) ); ***bu satırda hata veriyor***
  servox= joystick[0]/5.683;
  servoy= joystick[1]/5.683;
  Serial.println(servoy);
  Yservo.write(servoy);
  Serial.println(servox);
  Xservo.write(servox);
  }
  }
  else
  {
  Serial.println("NO RADIO CONECTION");
  }

  }
 • hata kodu açıklaması nedir
 • "void value not ignored as it ought to be" hata mesajı bu

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.