DHT 11 ısı ve nem bilgilerini webservice ye aktarma
  • merhabalar ben gelen bilgileri int olarak webservice ye göndermek istiyorum kodlarım asagıda #include <dht11.h> #include Dns.h> #include EthernetServer.h> #include EthernetClient.h> #include Ethernet.h> #include EthernetUdp.h> #include Dhcp.h> #include SPI.h> dht11 DHT11; #define DHT11PIN 2 byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; IPAddress ip(192,168,0,177); void setup() { // Open serial communications and wait for port to open: Serial.begin(9600); // start the Ethernet connection: if (Ethernet.begin(mac) == 0) { Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP"); Ethernet.begin(mac, ip); } delay(2000); } void loop() { EthernetClient client; float sicaklik; float nem; String stemp; String shum; // Bir satır boşluk bırakıyoruz serial monitörde. Serial.println("\n"); // Sensörün okunup okunmadığını konrol ediyoruz. // chk 0 ise sorunsuz okunuyor demektir. Sorun yaşarsanız // chk değerini serial monitörde yazdırıp kontrol edebilirsiniz. int chk = DHT11.read(DHT11PIN); nem = (float)DHT11.humidity; shum = String(((int)(nem*100))/100)+".00"; Serial.println(shum); sicaklik = (float)DHT11.temperature; stemp = String(((int)(sicaklik*100))/100)+".00"; Serial.println("/n"); // give the Ethernet shield a second to initialize: Serial.println("connecting..."); delay(1000); if (client.connect("193.140.151.128", 80)) { Serial.println("connected"); // Make a HTTP request: client.println("GET /emredatca/webservice.asmx/SicaklikYazdir?sicaklik=(sicaklik)&nem=(nem)"); client.println("Host:193.140.151.128"); client.println("Content-Type: text/xml; charset=utf-8"); client.println("Content-Length: length"); client.println("Connection: Close"); client.println("Data Sent"); } else { // kf you didn't get a connection to the server: Serial.println("connection failed"); } delay(1000); // if the server's disconnected, stop the client: if (!client.connected()) { Serial.println(); Serial.println("stop."); // client.loop(); } Serial.println(); delay(2000); } fakat serial monitorde connected tan sonrra birşey gelmiyor bunun çözümü nedir?
  • yukarıdki data satırını siteye elle yolladım missing parameter hatası alıyorum. servis doğru çalışıyormu bır kontrol edin
  • hocam merhaba..Ben pıc 16f877a mikrodenetleyicisiyle sıcaklık ve nem ölçmek istiyorum.sensör olarak dht11 kullanacağım fakat bilgileri okutamıyorum programda nasıl yapabileceğim hakkında bir bilginiz var mı acaba?
  • arduinoturkiye.com sitede yazı var bir bak bakalım beğenecek misin !

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.