DHT 11 ısı ve nem bilgilerini webservice ye aktarma
 • merhabalar ben gelen bilgileri int olarak webservice ye göndermek istiyorum kodlarım asagıda

  #include

  #include Dns.h>
  #include EthernetServer.h>
  #include EthernetClient.h>
  #include Ethernet.h>
  #include EthernetUdp.h>
  #include Dhcp.h>
  #include SPI.h>


  dht11 DHT11;
  #define DHT11PIN 2
  byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
  IPAddress ip(192,168,0,177);  void setup() {
  // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);

  // start the Ethernet connection:
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
  Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
  Ethernet.begin(mac, ip);
  }
  delay(2000);

  }

  void loop()
  {
  EthernetClient client;
  float sicaklik;
  float nem;
  String stemp;
  String shum;
  // Bir satır boşluk bırakıyoruz serial monitörde.
  Serial.println("\n");
  // Sensörün okunup okunmadığını konrol ediyoruz.
  // chk 0 ise sorunsuz okunuyor demektir. Sorun yaşarsanız
  // chk değerini serial monitörde yazdırıp kontrol edebilirsiniz.
  int chk = DHT11.read(DHT11PIN);

  nem = (float)DHT11.humidity;
  shum = String(((int)(nem*100))/100)+".00";
  Serial.println(shum);

  sicaklik = (float)DHT11.temperature;
  stemp = String(((int)(sicaklik*100))/100)+".00";
  Serial.println("/n");

  // give the Ethernet shield a second to initialize:


  Serial.println("connecting...");


  delay(1000);
  if (client.connect("193.140.151.128", 80)) {
  Serial.println("connected");
  // Make a HTTP request:
  client.println("GET /emredatca/webservice.asmx/SicaklikYazdir?sicaklik=(sicaklik)&nem=(nem)");
  client.println("Host:193.140.151.128");
  client.println("Content-Type: text/xml; charset=utf-8");
  client.println("Content-Length: length");
  client.println("Connection: Close");
  client.println("Data Sent");
  }
  else {
  // kf you didn't get a connection to the server:
  Serial.println("connection failed");
  }

  delay(1000);

  // if the server's disconnected, stop the client:
  if (!client.connected()) {
  Serial.println();
  Serial.println("stop.");
  // client.loop();
  }
  Serial.println();
  delay(2000);
  }

  fakat serial monitorde connected tan sonrra birşey gelmiyor bunun çözümü nedir?
 • yukarıdki data satırını siteye elle yolladım missing parameter hatası alıyorum. servis doğru çalışıyormu bır kontrol edin
 • hocam merhaba..Ben pıc 16f877a mikrodenetleyicisiyle sıcaklık ve nem ölçmek istiyorum.sensör olarak dht11 kullanacağım fakat bilgileri okutamıyorum programda nasıl yapabileceğim hakkında bir bilginiz var mı acaba?
 • arduinoturkiye.com sitede yazı var bir bak bakalım beğenecek misin !

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.