derleme sırasında hata ayıklama sorunları
 • merhabalar;

  örnek bir yazılım buldum fakat derleme sırasında program hata ayıklama sırasında aşağıdaki yazılım hatasını vermekte

  void loop() {

  /// Multiplexer read alle
  for (int countM=0; countM<8; countM++) {<br />rowM = bin[countM];
  rm0 = rowM & 0×01; hata veren satır1
  rm1 = (rowM>>1) & 0×01; hata veren satır2
  rm2 = (rowM>>2) & 0×01; hata veren satır3
  digitalWrite(mS0, rm0);
  digitalWrite(mS1, rm1);
  digitalWrite(mS2, rm2);

  for (int countS=0; countS<8; countS++) {<br />rowS = bin[countS];
  rs0 = rowS & 0×01; hata veren satır4
  rs1 = (rowS>>1) & 0×01; hata veren satır5
  rs2 = (rowS>>2) & 0×01; hata veren satır6
  digitalWrite(sS0, rs0);
  digitalWrite(sS1, rs1);
  digitalWrite(sS2, rs2);


  --------------------------------  //clear everything out
  digitalWrite(myDataPin, 0);
  digitalWrite(myClockPin, 0);

  for (i=7; i>=0; i?) { hata veren satır7
  digitalWrite(myClockPin, 0);
  if ( myDataOut & (1<<i) ) {<br />pinState= 1;
  }
  else {
  pinState= 0;
  }
  //Sets the pin to HIGH or LOW depending on pinState
  digitalWrite(myDataPin, pinState);
  //register shifts bits on upstroke of clock pin
  digitalWrite(myClockPin, 1);
  //zero the data pin after shift to prevent bleed through
  digitalWrite(myDataPin, 0);
  }
  //stop shifting
  digitalWrite(myClockPin, 0); hata veren satır8
  }

  ----------------------------------------toplam hatalar-------------------------------------------

  sketch_oct20c:123: error: stray '\' in program
  sketch_oct20c:124: error: stray '\' in program
  sketch_oct20c:125: error: stray '\' in program
  sketch_oct20c:132: error: stray '\' in program
  sketch_oct20c:133: error: stray '\' in program
  sketch_oct20c:134: error: stray '\' in program
  sketch_oct20c:181: error: stray '\' in program
  sketch_oct20c.cpp: In function 'void loop()':
  sketch_oct20c:123: error: expected `;' before 'u00d701'
  sketch_oct20c:124: error: expected `;' before 'u00d701'
  sketch_oct20c:125: error: expected `;' before 'u00d701'
  sketch_oct20c:132: error: expected `;' before 'u00d701'
  sketch_oct20c:133: error: expected `;' before 'u00d701'
  sketch_oct20c:134: error: expected `;' before 'u00d701'
  sketch_oct20c.cpp: In function 'void shiftOut(int, int, byte)':
  sketch_oct20c:181: error: expected `)' before 'u2013'
  sketch_oct20c:181: error: 'u2013' was not declared in this scope
  sketch_oct20c:181: error: expected `;' before ')' token
  sketch_oct20c:198: error: expected `}' at end of input


  ----------------------------------------programın tamamı---------------------------------------

  int dataPin = 10; //DS
  int latchPin = 9; //ST
  int clockPin = 8; //SH

  int sS0 = 7; //sS0
  int sS1 = 6; //sS1
  int sS2 = 5; //sS2

  int mS0 = 4; //mS0
  int mS1 = 3; //mS1
  int mS2 = 2; //mS2

  // Pinf for the Status LED
  int led = 13;

  // Pin for the IR LEDs
  int LEDpin = 11;

  // Analog Inputs von den Fototransistoren
  int analogInput = 0;

  // variable to store the value

  int values0[] = {
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
  int values1[] = {
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
  int values2[] = {
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
  int values3[] = {
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
  int values4[] = {
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
  int values5[] = {
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
  int values6[] = {
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
  int values7[] = {
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};

  int values[8][8]; //display
  int counters[8][8];//storrage

  // a threshold to decide when the LED turns on 512 normal
  int threshold = 700;

  int timer = 0;

  //holders for infromation you?re going to pass to shifting function
  byte dataRED;
  byte dataGREEN;
  byte dataArrayRED[8];
  byte dataArrayGREEN[8];

  //alles für den multiplexer
  int rm0 = 0; // value Master 4051 (s0)
  int rm1 = 0; // value Master 4051 (s1)
  int rm2 = 0; // value Master 4051 (s2)
  int rowM = 0; // storeing the bin code
  int bin [] = {
  000, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111};//bin = binär, some times it is so easy

  int rs0 = 0; // value Slave 4051 (s0)
  int rs1 = 0; // value Slave 4051 (s1)
  int rs2 = 0; // value Slave 4051 (s2)
  int rowS = 0; // storeing the bin code

  void setup() {

  //multiplexer
  pinMode(mS0, OUTPUT); // Master s0
  pinMode(mS1, OUTPUT); // Master s1
  pinMode(mS2, OUTPUT); // Master s2

  pinMode(sS0, OUTPUT); // Slave s0
  pinMode(sS1, OUTPUT); // Slave s1
  pinMode(sS2, OUTPUT); // Slave s2

  digitalWrite(led, HIGH); //die kontroll LED

  //set pins to output because they are addressed in the main loop
  pinMode(latchPin, OUTPUT);

  //set the pin for the IR LEDs
  pinMode(LEDpin, OUTPUT);
  digitalWrite(LEDpin, HIGH);

  // Analog Inputs von den Fototransistoren
  pinMode(analogInput, INPUT);

  dataArrayGREEN[0] = 254;
  dataArrayGREEN[1] = 253;
  dataArrayGREEN[2] = 251;
  dataArrayGREEN[3] = 247;
  dataArrayGREEN[4] = 239;
  dataArrayGREEN[5] = 223;
  dataArrayGREEN[6] = 191;
  dataArrayGREEN[7] = 127;

  for(int j = 0; j < 8; j++){
  values[0][j] = values0[j];
  values[1][j] = values1[j];
  values[2][j] = values2[j];
  values[3][j] = values3[j];
  values[4][j] = values4[j];
  values[5][j] = values5[j];
  values[6][j] = values6[j];
  values[7][j] = values7[j];
  }
  for(int i = 0; i < 8; i++){
  for(int j = 0; j < 8; j++){
  counters[i][j] = 0;
  }
  }
  }

  void loop() {

  /// Multiplexer read alle
  for (int countM=0; countM<8; countM++) {<br />rowM = bin[countM];
  rm0 = rowM & 0×01;
  rm1 = (rowM>>1) & 0×01;
  rm2 = (rowM>>2) & 0×01;
  digitalWrite(mS0, rm0);
  digitalWrite(mS1, rm1);
  digitalWrite(mS2, rm2);

  for (int countS=0; countS<8; countS++) {<br />rowS = bin[countS];
  rs0 = rowS & 0×01;
  rs1 = (rowS>>1) & 0×01;
  rs2 = (rowS>>2) & 0×01;
  digitalWrite(sS0, rs0);
  digitalWrite(sS1, rs1);
  digitalWrite(sS2, rs2);

  if(values[countS][countM] == 1) {
  counters[countS][countM] = counters[countS][countM] + 1;
  }
  if( counters[countS][countM] > 50) {
  counters[countS][countM] = 0;
  values[countS][countM] = 0;
  }

  if ( analogRead(analogInput) < threshold) {
  // macht die umschaltung
  if(values[countS][countM] == 0) {
  values[countS][countM] = 1;
  }
  }

  dataArrayRED[countS] = values[countS][0]*1+values[countS][1]*2+values[countS][2]*4+values[countS][3]*8+values[countS][4]*16+values[countS][5]*32+values[countS][6]*64+values[countS][7]*128;
  //ground latchPin and hold low for as long as you are transmitting
  digitalWrite(latchPin, 0);
  //move ?em out
  shiftOut(dataPin, clockPin, dataArrayGREEN[countS]);
  shiftOut(dataPin, clockPin, dataArrayRED[countS]);
  //return the latch pin high to signal chip that it
  //no longer needs to listen for information
  digitalWrite(latchPin, 1);
  }
  }

  }

  // the heart of the program
  void shiftOut(int myDataPin, int myClockPin, byte myDataOut) {

  //internal function setup
  int i=0;
  int pinState;
  pinMode(myClockPin, OUTPUT);
  pinMode(myDataPin, OUTPUT);

  //clear everything out
  digitalWrite(myDataPin, 0);
  digitalWrite(myClockPin, 0);

  for (i=7; i>=0; i?) {
  digitalWrite(myClockPin, 0);
  if ( myDataOut & (1<<i) ) {<br />pinState= 1;
  }
  else {
  pinState= 0;
  }
  //Sets the pin to HIGH or LOW depending on pinState
  digitalWrite(myDataPin, pinState);
  //register shifts bits on upstroke of clock pin
  digitalWrite(myClockPin, 1);
  //zero the data pin after shift to prevent bleed through
  digitalWrite(myDataPin, 0);
  }
  //stop shifting
  digitalWrite(myClockPin, 0);
  }
 • Koddan
  yazan kısımları çıkarıp tekrar dener misin...
 • hata veren satırları sildiğimde herhangi bir problem yok yazılım derleme işlemi tamamlanıyor. yalnız hata veren satırları silmem çalışma akışını etkileyebilir mi?
 • Sadece " br /" yazan kısımları çıkarıp denediniz mi?
  başında ve sonunda < ve > karakterleri ile birlikte...

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.