nRF24L01 Haberleşme sorunu
 • Arkadaşlar merhaba
  iki nRF24L01 arası haberleşmede sorun yaşıyorum iki arduinoyu ilk açtığımda ilk veriler gidiyor ama sonrasında iletişim olmuyor


  Verici kodu

  #include
  #include
  #include
  #include
  #include
  #include


  #define ONE_WIRE_BUS 2

  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  DallasTemperature sensors(&oneWire);

  int kayitAdresi=10;
  int okunacakAdres=10;


  nRF24L01p verici(9,10);
  /* CSN - > 7, CE -> 8 olarak belirlendi */

  float kaydedilecekVeri;
  float okunanVeri;
  float sicaklik;
  static char veri[2];
  char *selenoid_vana;
  String eprom_degeri;
  int daire1_eprom;

  int hata_led=4;
  int Vana_led=5;
  int sys_led=6;
  int led=7;


  void setup() {
  Serial.begin(9600);
  SPI.begin();
  SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
  verici.channel(90);
  verici.TXaddress("Hasbi");
  verici.RXaddress("ok");
  verici.init();
  sensors.begin();
  pinMode(hata_led,OUTPUT);
  }


  void Bilgi_Gonder() {

  okunanVeri = EEPROM.read(okunacakAdres );

  sensors.requestTemperatures();
  sicaklik = sensors.getTempCByIndex(0);

  if (okunanVeri >= sicaklik )
  {selenoid_vana="0";}
  else{selenoid_vana="1";};

  Serial.print("SICAKLIK = ");
  Serial.print(sicaklik);
  Serial.println(" C");
  Serial.println(selenoid_vana);

  eprom_degeri=String(okunanVeri, DEC);

  dtostrf(sicaklik,5, 2, veri);
  verici.txPL(veri);
  verici.txPL(selenoid_vana);
  verici.txPL(eprom_degeri);
  boolean gonderimDurumu = verici.send(SLOW);
  if(gonderimDurumu==true){
  Serial.println("mesaji gonderildi");
  digitalWrite(hata_led, LOW);

  }else{
  Serial.println("mesaji gonderilemedi");
  digitalWrite(hata_led, HIGH);

  }

  }


  void Bilgi_Al() {
  String met;
  if (verici.available()){
  verici.read();
  verici.rxPL(met);
  Serial.println(met);
  }

  }


  void loop() {
  Bilgi_Gonder();
  Bilgi_Al();

  }  ALICI KODO

  #include
  #include
  #include
  #include

  SoftwareSerial nextion(2, 3);

  Nextion myNextion(nextion, 9600);

  nRF24L01p alici(7,8);
  /* CSN - > 7, CE -> 8 olarak belirlendi */

  void setup(){
  Serial.begin(9600);
  SPI.begin();
  SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
  /* SPI başlatıldı */
  alici.channel(90);
  alici.RXaddress("Hasbi");
  alici.TXaddress("ok");
  alici.init();
  /* Alıcı ayarları yapıldı */

  myNextion.init();
  }

  String sicaklik;
  String selenoid_vana;
  String eprom_degeri;
  int vana;
  String daire1_eprom;

  void Bilgi_Al(){


  if(alici.available())
  {
  /* Modülden veri geldiği sürece while devam edecek */
  alici.read();
  alici.rxPL(sicaklik);
  alici.rxPL(selenoid_vana);
  alici.rxPL(eprom_degeri);

  vana= selenoid_vana.toInt();
  /* Modülden gelen veri okundu */
  myNextion.setComponentText("t1", String(sicaklik));
  myNextion.setComponentValue("bt1", vana);
  myNextion.setComponentText("d1", eprom_degeri);

  }
  if(sicaklik.length()>0)
  {
  Serial.println(sicaklik);
  Serial.println(selenoid_vana);
  Serial.println(eprom_degeri);
  /* modülden gelen veri ekrana yazdırıldı */
  sicaklik="";
  selenoid_vana="";
  eprom_degeri="";

  /* eski veri temizlendi */
  }

  }

  void Bilgi_Gonder(){

  String met="aaaaaaa";
  alici.txPL(met);
  alici.send(SLOW);
  Serial.println(daire1_eprom);
  }

  void loop(){
  Bilgi_Al();
  Bilgi_Gonder();

  }

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.