Akım sensörü kullanarak bir rezistansın sağlamlık kontrolü
 • Akım sensörü kullanarak bir rezistansın sağlamlık kontrolü yapmak istiyorum. Bir röle yardımıyla rezistans akım çekmiyorsa Led yakmak şeklinde. Yardımlarınızı bekliyorum.
 • Merhaba. Akımı röle ve akım sensörü üzerinden geçirip rezistansa verin. Sensörü, ledi ve röleyi aşağıdaki gibi dijital bacaklara bağlayın.

  #define ROLE 3
  #define AKIMSENSORU 4
  #define LED 5

  void setup()
  {
  pinMode(ROLE, OUTPUT);
  digitalWrite(ROLE, HIGH);

  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(AKIMSENSORU, INPUT);
  }

  void loop()
  {
  digitalWrite(LED, digitalRead(AKIMSENSORU));
  }

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.