Birden fazla arduino'ya led yaktırma
  • Senaryo şu şekilde. İnternete bağlı 2 tane arduino'muz var. Oluşturduğum webservisde şöyle bir metot varsayalım. arduinoLedYak(string arduinonName , string arduinoPin). Ben bu metota arduinoLedYak("1","5") değerlerini gönderince birinci arduino'ma bağlı 5. pindeki led yansın istiyorum. Bu senaryoya bağlı olarak arduino için gerekli kodlama yapısı nasıl olmalıdır ? mesela bir tane arduinoyama şöyle mi bir kod yazmalıyım if(webServisGelenDeğer() == "1" ){....}. ? Arduino sürekli web servisi nasıl dinler ?.
  • udp server işinizi gormesi lazım. dışarıdan gelen paketlere bakar https://www.arduino.cc/en/Tutorial/UDPSendReceiveString
  • Peki burda okoman hocam IpAddress ip(192, 168, 1, 177); adresi yerine kendi webservisimin adresini yazıcam değil mi ? ve arduino'da bu ipden gelen bütün paketleri(ilgili olan/olmayan) okuyacak değil mi ?
  • lokaldeyse sunucu o ıp adres gırılecek, port da onemli. lokelde deneyemiyorsanız. telnet ıle uzaktakı sunucuya bağlanıp ip ve servisin çalıştıgından emın olun.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.