c# ile arduino ya decimal veri göndermek ve lcd yazdırma
  • Merhaba. c# -dakı veriyi (decimal,string) arduino ile lcd 16x2 gösteri bilirmiyim?
  • olmasi lazim ende bir örnek vardi bulursam kodu yazarim.
  • Evet gösterebilirsiniz , arduino c# haberleşmesi yazarsanız bir çok seçenek mutlaka çıkacaktır.
  • iyi günler kod; int s1=30;//mz80 sensörünün bağlı olduğu pin int s2=31; int s3=32;//mz80 sensörünün bağlı olduğu pin int s4=33; int s5=34;//mz80 sensörünün bağlı olduğu pin int s6=35; int s7=36;//mz80 sensörünün bağlı olduğu pin int s8=37; int s9=38;//mz80 sensörünün bağlı olduğu pin int s10=39; int s11=40;//mz80 sensörünün bağlı olduğu pin int s12=41; int s13=42;//mz80 sensörünün bağlı olduğu pin int s14=43; int s15=44;//mz80 sensörünün bağlı olduğu pin int s16=45; int s17=46;//mz80 sensörünün bağlı olduğu pin int s18=47; int s19=48;//mz80 sensörünün bağlı olduğu pin int s20=49; int s21=50;//mz80 sensörünün bağlı olduğu pin int s22=51; int s23=52;//mz80 sensörünün bağlı olduğu pin int s24=53; //int gelenveriB1;// visualBasic' den gelen veri int gelenveri; //int sensordurumB1; int sensordurum; int ledA1=2;//led pini int ledA2=3; int ledA3=4; int ledA4=5; int ledB5=6; int ledB6=7; int ledB7=8; int ledB8=9; int led9=10; int led10=11; int led11=12; int led12=13; int led13=14; int led14=15; int led15=16; int led16=17; int led17=18; int led18=19; int led19=20; int led20=21; int led21=22; int led22=23; int led23=24; int i=0; //char veri[80]; //int buzzerPin=5; //int C_=480; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(s13,INPUT); pinMode(s15,INPUT); //pinMode(ledB5,OUTPUT); //pinMode(ledB6,OUTPUT); pinMode(ledB7,OUTPUT); pinMode(ledB8,OUTPUT); //pinMode(buzzerPin,OUTPUT); } void loop() { if (Serial.available()>0) { //while(Serial.available()>0) char sayi = Serial.read(); //gelenveri = sayi; while(i<2) if (gelenveri == 0 ) { digitalWrite(ledB8,HIGH); int sensordurum = digitalRead(s15); if(sensordurum == LOW) { digitalWrite(ledB8,LOW); return; } } //tone(buzzerPin,C_); //delay(50); //noTone(buzzerPin); //delay(3); else if (gelenveri == 1) { digitalWrite(ledB7,HIGH); int sensordurum = digitalRead(s13); if(sensordurum == LOW) { digitalWrite(ledB7,LOW); return; } } } } acil yardım edermisiniz seri portan veri gönderiyorum 2 ayrı lede 1. lede gönderiyorum ve kızıl ötesine ciisim algıladıgı zaman sönüyor burda sorun yok 2. lede veriyi göndercem seri porttan serial monitörden yani. yine 1. led yanıyor anlamadım yardımcı olabilirmisiniz o o lede ait sensör den sönüyor. 2 lokasyona geçemiyorum

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.