c# ekranı boş çıkıyor
 • c # kodları hazırladım fakat bir yerde hatam var galiba çözemedim form oluşturarak yaptığım program bu
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Windows.Forms;
  using System.IO.Ports;

  namespace WindowsFormsApplication3
  {
  public partial class Form1 : Form
  {
  SerialPort seriPort;
  public Form1()
  {
  InitializeComponent();
  seriPort = new SerialPort();
  seriPort.BaudRate = 9600;
  }
  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  timer1.Start();
  try
  {
  seriPort.PortName = textBox1.Text;
  if (!seriPort.IsOpen)
  seriPort.Open();
  MessageBox.Show("başarılı");
  }
  catch
  {
  MessageBox.Show("malesef");

  }
  }
  private void timer1_Tick(object sender , EventArgs e)
  {
  try
  {
  seriPort.Write("a");
  int temperature = Convert.ToInt16(seriPort.ReadExisting());
  int humidity = Convert.ToInt16(seriPort.ReadExisting());
  textBox2.Text = temperature.ToString();
  textBox3.Text = humidity.ToString();
  }
  catch (Exception ) {}
  }
  private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  timer1.Stop();
  seriPort.Close();
  }
  }
  }
  fakat tıklayınca resimddeki gibi oluyor http://hizliresim.com/yN7jNj

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.