set degerı sureklı sureklı degısıyor
 • merhaba ben kulucka devresı yapmak ıstıyorum ama sıcaklık ayarı konusunda tıkandım sabıt deger kullanarak sıkıntımı cozebılıyorum fakat set degerını ıkı buton ıle ayarlamak ıstıyorum ama kod calısırken set degerı sureklı kronemetre gıbı sayıyor neyı yanlıs yapıyorum yardımcı olursanız sevınırım kod yazarken parca parca yazıp bırlestırdım dagınık duruyo bıraz

  #include < Wire.h>
  #include < LiquidCrystal_I2C_AvrI2C.h>
  LiquidCrystal_I2C_AvrI2C lcd(0x3f,20,4);
  #include < EEPROM.h>
  #include < virtuabotixRTC.h>
  #include "DHT.h"
  #define DHTPIN 2
  #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302) //
  DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  int led=13;
  int led2=12;


  #define relay1 4
  #define relay2 5
  #define relay3 6
  #define relay4 7
  #define relay5 8
  #define relay6 9
  #define relay7 10
  #define relay8 11
  #define rtcSCLK A3
  #define rtcIO A2
  #define rtcCE A1
  virtuabotixRTC myRTC(rtcSCLK, rtcIO, rtcCE);

  #define btnRIGHT 0
  #define btnUP 1
  #define btnDOWN 2
  #define btnLEFT 3
  #define btnSELECT 4
  #define btnNONE 5
  #define modeSETUP 1
  #define modeNORMAL 2
  int mode = 1;
  int addr = 0;
  int SET;
  int buton1 = 1;
  int buton2 = 2;
  int buton3 = 3;
  #define adr1ON 2
  #define adr1OF 4
  #define adr2ON 6
  #define adr2OF 8
  #define adr3ON 10
  #define adr3OF 12
  #define adr4ON 14
  #define adr4OF 16
  #define adr5ON 18
  #define adr5OF 20
  #define adr6ON 22
  #define adr6OF 24
  #define adr7ON 26
  #define adr7OF 28
  #define adr8ON 30
  #define adr8OF 32
  #define adr9ON 34
  #define adr9OF 36
  int eepromMin = 0;
  int eepromHour = 0;
  int eepromHourON = 0;
  int eepromHourOF = 0;
  int eepromMinON = 0;
  int eepromMinOF = 0;
  int lcd_key = 0;
  int adc_key_in = 0;

  void setup() {
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  pinMode(buton1,INPUT);
  pinMode(buton2,INPUT);
  pinMode(buton3,INPUT);
  pinMode(led,OUTPUT);
  pinMode(led2,OUTPUT);
  SET = EEPROM.read(0);

  for (int i = 0; i <= 13; i++) {<br /> pinMode(i, OUTPUT);
  }
  pinMode(rtcSCLK, OUTPUT);
  pinMode(rtcIO, OUTPUT);
  pinMode(rtcCE, OUTPUT);

  delay(500);
  lcd.begin();
  }
  void loop() {
  lcd.setCursor(1,1);
  lcd.print("R1:");
  lcd.setCursor(6,1);
  lcd.print("R2:");
  lcd.setCursor(11,1);
  lcd.print("R3:");
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature(); // eğer değer okuyamassa bu yazacak
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("SET:");lcd.print(SET);lcd.print("C");

  if (isnan(t) || isnan(h)) {
  lcd.setCursor(1,2);
  lcd.print("DHT okuma hatası");
  } else {
  lcd.setCursor(1,2);
  lcd.print("ISI : ");
  lcd.print(t);lcd.print(" C");
  lcd.setCursor(1,3);
  lcd.print("NEM : ");
  lcd.print(h); lcd.println(" %.");
  }
  if(t digitalWrite(led,HIGH);
  lcd.setCursor(4,1);
  lcd.print("A");
  }
  else
  {digitalWrite(led,LOW);
  lcd.setCursor(4,1);
  lcd.print("K");
  }
  if(digitalRead(buton1)){yuk();
  }
  if(digitalRead(buton2)){asa();
  }
  if(h < 65){
  digitalWrite(led2,HIGH);
  lcd.setCursor(9,1);
  lcd.print("A");
  }
  else
  {digitalWrite(led2,LOW);
  lcd.setCursor(9,1);
  lcd.print("K");
  }
  displayTime();
  relayAction(adr1ON, adr1OF, 1, relay1);
  relayAction(adr2ON, adr2OF, 3, relay2);
  relayAction(adr3ON, adr3OF, 5, relay3);
  relayAction(adr4ON, adr4OF, 7, relay4);
  relayAction(adr5ON, adr5OF, 9, relay5);
  relayAction(adr6ON, adr6OF, 11, relay6);
  relayAction(adr7ON, adr7OF, 13, relay7);
  relayAction(adr8ON, adr8OF, 15, relay8);
  if (read_LCD_buttons() == btnSELECT) {
  while (read_LCD_buttons() == btnSELECT);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("UP. SAAT AYARI");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("DN. CIKIS AYARI");
  while (read_LCD_buttons() == btnNONE);
  if (read_LCD_buttons() == btnUP) {
  while (read_LCD_buttons() == btnUP);
  setRTC(); // jika user menekan tombol UP, masuk menu setting RTC
  }
  else if (read_LCD_buttons() == btnDOWN) {
  while (read_LCD_buttons() == btnDOWN);
  setPin(); // jika user menekan tombol DOWN, masuk menu setting PIN
  }
  }
  }
  void asa() {
  SET--;
  delay(10);
  }
  void yuk() {
  SET++;
  delay(10);
  }
  void relayAction(int adrON, int adrOF, int pos, int pin) {
  myRTC.updateTime();
  int MinToday = (myRTC.hours * 60) + myRTC.minutes;
  int MinEprON = (EEPROM.read(adrON) * 60) + EEPROM.read(adrON + 1);
  int MinEprOF = (EEPROM.read(adrOF) * 60) + EEPROM.read(adrOF + 1);

  lcd.setCursor(pos, 1);
  if (MinEprON == MinEprOF) { // jika sama berarti tidak dipake
  //lcd.print(" ");
  digitalWrite(pin, LOW);
  }
  else if (MinEprON < MinEprOF) { // kondisi ON terjadi di hari yg sama
  if ((MinEprON <= MinToday) && (MinEprOF > MinToday)) {
  lcd.setCursor(14,1);
  lcd.print("A");
  digitalWrite(pin, HIGH);
  }
  else {

  lcd.setCursor(14,1);
  lcd.print("K");
  digitalWrite(pin, LOW);
  }
  }
  else if (MinEprON > MinEprOF) { // kondisi ON terjadi sampai besoknya
  if ((MinEprON >= MinToday) || (MinEprOF < MinToday)) {
  // lcd.print("*");
  digitalWrite(pin, LOW);
  }
  else {
  digitalWrite(pin, HIGH);
  }
  }
  }
  void setRTC() {

  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("SAAT AYARI");
  delay(1000);

  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("ESKI ");
  setupShowValue(myRTC.hours, myRTC.minutes, 0);

  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("YENI ");

  myRTC.updateTime();
  setupShowValue(myRTC.hours, myRTC.minutes, 1);
  while (read_LCD_buttons() == btnNONE);
  setupChooseValueSetRTC(myRTC.hours, myRTC.minutes, 1);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("AYAR DEGISTI ");
  delay(1000);
  lcd.clear();
  }

 • void setPin() {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("CIKIS AYARI");
  delay(1000);

  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("PIN 1 ON");
  eepromHour = EEPROM.read(adr1ON);
  eepromMin = EEPROM.read(adr1ON + 1);
  if (eepromHour >= 24) eepromHour = 0;
  if (eepromMin >= 60) eepromMin = 0;
  setupShowValue(eepromHour, eepromMin, 0);
  while (read_LCD_buttons() == btnNONE);
  setupChooseValue(eepromHour, eepromMin, adr1ON, 0);

  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("PIN 1 OFF");
  eepromHour = EEPROM.read(adr1OF);
  eepromMin = EEPROM.read(adr1OF + 1);
  if (eepromHour >= 24) eepromHour = 0;
  if (eepromMin >= 60) eepromMin = 0;
  setupShowValue(eepromHour, eepromMin, 1);
  while (read_LCD_buttons() == btnNONE);
  setupChooseValue(eepromHour, eepromMin, adr1OF, 1);

  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("PIN 2 ON");
  eepromHour = EEPROM.read(adr2ON);
  eepromMin = EEPROM.read(adr2ON + 1);
  if (eepromHour >= 24) eepromHour = 0;
  if (eepromMin >= 60) eepromMin = 0;
  setupShowValue(eepromHour, eepromMin, 0);
  while (read_LCD_buttons() == btnNONE);
  setupChooseValue(eepromHour, eepromMin, adr2ON, 0);

  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("PIN 2 OFF");
  eepromHour = EEPROM.read(adr2OF);
  eepromMin = EEPROM.read(adr2OF + 1);
  if (eepromHour >= 24) eepromHour = 0;
  if (eepromMin >= 60) eepromMin = 0;
  setupShowValue(eepromHour, eepromMin, 1);
  while (read_LCD_buttons() == btnNONE);
  setupChooseValue(eepromHour, eepromMin, adr2OF, 1);

  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("PIN 3 ON");
  eepromHour = EEPROM.read(adr3ON);
  eepromMin = EEPROM.read(adr3ON + 1);
  if (eepromHour >= 24) eepromHour = 0;
  if (eepromMin >= 60) eepromMin = 0;
  setupShowValue(eepromHour, eepromMin, 0);
  while (read_LCD_buttons() == btnNONE);
  setupChooseValue(eepromHour, eepromMin, adr3ON, 0);

  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("PIN 3 OFF");
  eepromHour = EEPROM.read(adr3OF);
  eepromMin = EEPROM.read(adr3OF + 1);
  if (eepromHour >= 24) eepromHour = 0;
  if (eepromMin >= 60) eepromMin = 0;
  setupShowValue(eepromHour, eepromMin, 1);
  while (read_LCD_buttons() == btnNONE);
  setupChooseValue(eepromHour, eepromMin, adr3OF, 1);

  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("PIN 4 ON");
  eepromHour = EEPROM.read(adr4ON);
  eepromMin = EEPROM.read(adr4ON + 1);
  if (eepromHour >= 24) eepromHour = 0;
  if (eepromMin >= 60) eepromMin = 0;
  setupShowValue(eepromHour, eepromMin, 0);
  while (read_LCD_buttons() == btnNONE);
  setupChooseValue(eepromHour, eepromMin, adr4ON, 0);

  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("PIN 4 OFF");
  eepromHour = EEPROM.read(adr4OF);
  eepromMin = EEPROM.read(adr4OF + 1);
  if (eepromHour >= 24) eepromHour = 0;
  if (eepromMin >= 60) eepromMin = 0;
  setupShowValue(eepromHour, eepromMin, 1);
  while (read_LCD_buttons() == btnNONE);
  setupChooseValue(eepromHour, eepromMin, adr4OF, 1);

  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("PIN 5 ON");
  eepromHour = EEPROM.read(adr5ON);
  eepromMin = EEPROM.read(adr5ON + 1);
  if (eepromHour >= 24) eepromHour = 0;
  if (eepromMin >= 60) eepromMin = 0;
  setupShowValue(eepromHour, eepromMin, 0);
  while (read_LCD_buttons() == btnNONE);
  setupChooseValue(eepromHour, eepromMin, adr5ON, 0);

  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("PIN 5 OFF");
  eepromHour = EEPROM.read(adr5OF);
  eepromMin = EEPROM.read(adr5OF + 1);
  if (eepromHour >= 24) eepromHour = 0;
  if (eepromMin >= 60) eepromMin = 0;
  setupShowValue(eepromHour, eepromMin, 1);
  while (read_LCD_buttons() == btnNONE);
  setupChooseValue(eepromHour, eepromMin, adr5OF, 1);

  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("PIN 6 ON");
  eepromHour = EEPROM.read(adr6ON);
  eepromMin = EEPROM.read(adr6ON + 1);
  if (eepromHour >= 24) eepromHour = 0;
  if (eepromMin >= 60) eepromMin = 0;
  setupShowValue(eepromHour, eepromMin, 0);
  while (read_LCD_buttons() == btnNONE);
  setupChooseValue(eepromHour, eepromMin, adr6ON, 0);

  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("PIN 6 OFF");
  eepromHour = EEPROM.read(adr6OF);
  eepromMin = EEPROM.read(adr6OF + 1);
  if (eepromHour >= 24) eepromHour = 0;
  if (eepromMin >= 60) eepromMin = 0;
  setupShowValue(eepromHour, eepromMin, 1);
  while (read_LCD_buttons() == btnNONE);
  setupChooseValue(eepromHour, eepromMin, adr6OF, 1);

  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("PIN 7 ON");
  eepromHour = EEPROM.read(adr7ON);
  eepromMin = EEPROM.read(adr7ON + 1);
  if (eepromHour >= 24) eepromHour = 0;
  if (eepromMin >= 60) eepromMin = 0;
  setupShowValue(eepromHour, eepromMin, 0);
  while (read_LCD_buttons() == btnNONE);
  setupChooseValue(eepromHour, eepromMin, adr7ON, 0);

  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("PIN 7 OFF");
  eepromHour = EEPROM.read(adr7OF);
  eepromMin = EEPROM.read(adr7OF + 1);
  if (eepromHour >= 24) eepromHour = 0;
  if (eepromMin >= 60) eepromMin = 0;
  setupShowValue(eepromHour, eepromMin, 1);
  while (read_LCD_buttons() == btnNONE);
  setupChooseValue(eepromHour, eepromMin, adr7OF, 1);

  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("PIN 8 ON");
  eepromHour = EEPROM.read(adr8ON);
  eepromMin = EEPROM.read(adr8ON + 1);
  if (eepromHour >= 24) eepromHour = 0;
  if (eepromMin >= 60) eepromMin = 0;
  setupShowValue(eepromHour, eepromMin, 0);
  while (read_LCD_buttons() == btnNONE);
  setupChooseValue(eepromHour, eepromMin, adr8ON, 0);

  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("PIN 8 OFF");
  eepromHour = EEPROM.read(adr8OF);
  eepromMin = EEPROM.read(adr8OF + 1);
  if (eepromHour >= 24) eepromHour = 0;
  if (eepromMin >= 60) eepromMin = 0;
  setupShowValue(eepromHour, eepromMin, 1);
  while (read_LCD_buttons() == btnNONE);
  setupChooseValue(eepromHour, eepromMin, adr8OF, 1);
  lcd.clear();
 • lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("PIN 9 ON");
  eepromHour = EEPROM.read(adr9ON);
  eepromMin = EEPROM.read(adr9ON + 1);
  if (eepromHour >= 24) eepromHour = 0;
  if (eepromMin >= 60) eepromMin = 0;
  setupShowValue(eepromHour, eepromMin, 0);
  while (read_LCD_buttons() == btnNONE);
  setupChooseValue(eepromHour, eepromMin, adr9ON, 0);

  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("PIN 9 OFF");
  eepromHour = EEPROM.read(adr9OF);
  eepromMin = EEPROM.read(adr9OF + 1);
  if (eepromHour >= 24) eepromHour = 0;
  if (eepromMin >= 60) eepromMin = 0;
  setupShowValue(eepromHour, eepromMin, 1);
  while (read_LCD_buttons() == btnNONE);
  setupChooseValue(eepromHour, eepromMin, adr9OF, 1);
  lcd.clear();
  }

  void setupChooseValue(int HourNew, int MinNew, byte Address, byte Pos) {
  while (read_LCD_buttons() != btnSELECT) {
  if (read_LCD_buttons() == btnRIGHT) {
  if (HourNew < 23) {
  HourNew++;
  }
  }
  else if (read_LCD_buttons() == btnLEFT) {
  if (HourNew > 0) {
  HourNew--;
  }
  }
  else if (read_LCD_buttons() == btnUP) {
  if (MinNew < 59) {
  MinNew++;
  }
  }
  else if (read_LCD_buttons() == btnDOWN) {
  if (MinNew > 0) {
  MinNew--;
  }
  }
  setupShowValue(HourNew, MinNew, Pos);
  delay(150);
  }
  while (read_LCD_buttons() != btnNONE); // tunggu sampai tombol rilis
  EEPROM.write(Address, HourNew);
  EEPROM.write(Address + 1, MinNew);
  delay(150);
  }
  void setupChooseValueSetRTC(int HourNew, int MinNew, byte Pos) {
  while (read_LCD_buttons() != btnSELECT) {
  if (read_LCD_buttons() == btnRIGHT) {
  if (HourNew < 23) {
  HourNew++;
  }
  }
  else if (read_LCD_buttons() == btnLEFT) {
  if (HourNew > 0) {
  HourNew--;
  }
  }
  else if (read_LCD_buttons() == btnUP) {
  if (MinNew < 59) {
  MinNew++;
  }
  }
  else if (read_LCD_buttons() == btnDOWN) {
  if (MinNew > 0) {
  MinNew--;
  }
  }
  setupShowValue(HourNew, MinNew, Pos);
  delay(150);
  }
  while (read_LCD_buttons() != btnNONE); // tunggu sampai tombol rilis
  myRTC.setDS1302Time(00, MinNew, HourNew, 6, 10, 1, 2014);
  delay(150);
  }
  void setupShowValue(int Hour, int Min, int Pos) {
  lcd.setCursor(11, Pos);
  print2digits(Hour);
  lcd.print(":");
  print2digits(Min);
  }
  int read_LCD_buttons()
  {
  adc_key_in = analogRead(0); // read the value from the sensor

  if (adc_key_in < 100) return btnNONE;
  if (adc_key_in > 700 && adc_key_in < 749) return btnRIGHT;
  if (adc_key_in > 750 && adc_key_in < 809) return btnUP;
  if (adc_key_in > 810 && adc_key_in < 874) return btnDOWN;
  if (adc_key_in > 875 && adc_key_in < 949) return btnLEFT;
  if (adc_key_in > 950 && adc_key_in < 1023) return btnSELECT;
  return btnNONE; // when all others fail, return this.
  }

  void eeprom_write_int(int p_address, int p_value) {
  byte lowByte = ((p_value >> 0) & 0xFF);
  byte highByte = ((p_value >> 8) & 0xFF);

  EEPROM.write(p_address, lowByte);
  EEPROM.write(p_address + 1, highByte);
  }
  unsigned int eeprom_read_int(int p_address) {
  byte lowByte = EEPROM.read(p_address);
  byte highByte = EEPROM.read(p_address + 1);
  return ((lowByte << 0) & 0xFF) + ((highByte << 8) & 0xFF00);<br />}
  void displayTime() {
  lcd.setCursor(12, 0);
  myRTC.updateTime();
  print2digits(myRTC.hours);
  lcd.print(":");
  print2digits(myRTC.minutes);
  lcd.print(":");
  print2digits(myRTC.seconds);
  }
  void print2digits(int number) {
  if (number >= 0 && number < 10)
  lcd.print('0');
  lcd.print(number, DEC);
  }
 • buton kontrolu ıcın soyle düşün butona basılınca işlemi yap ve sonra butonun bırakılmasını bekle ozaman her bastıgında tek tek gıder

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.