• EDIYOR: ACIL YARDIM DIYE BAŞLIK MI OLUR KARDEŞİM DUZELT BU BAŞLIĞI NE ISTEDIGINI ADAM GIBI YAZ AKŞAMA KADAR DUZELMEZSE SILECEM BU KONUYU

  Merhaba arkadaşlar benim 2 tane projem var lakin işin içinden çıkamadım
  1. proje
  2 adet led 1 adet buton var butona 1 sny basınca 1. led yanacak butona basılı tutunca 2. led yanacak butona 3 sny. basınca ledler sönecek.

  2. proje
  rifid okuyucu ve 3 adet kart var şimdi bu kartların hepsi aynı işlem yapması gerek yani 1. kartı okuttuğum zaman 1. led yanacak aynı kartı tekrar okuttuğum zaman 2. led yanacak
 • ilk projede yapabılgın kodu yaz bakalım neresı olmamış. komple kod yazmamızı bekleme burası oyle bır yer değil
 • #include
  #include
  #include

  #define RST_PIN 9
  #define SS_PIN 10
  #define role1 3
  #define role2 4

  MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);

  String lastRfid = "";
  String kart1 = "";
  String kart2 = "";

  MFRC522::MIFARE_Key key;

  void setup()
  {
  Serial.begin(9600);
  SPI.begin();
  mfrc522.PCD_Init();
  pinMode(role1, OUTPUT);
  pinMode(role2, OUTPUT);
  digitalWrite(role1, HIGH);
  digitalWrite(role2, HIGH);
  Serial.println();
  readEEPROM();
  }

  void loop()
  {
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
  {
  return;
  }
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
  {
  return;
  }
  String rfid = "";
  for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)
  {
  rfid += mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ";
  rfid += String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
  }
  rfid.trim();
  rfid.toUpperCase();

  if (rfid == lastRfid)
  return;
  lastRfid = rfid;

  Serial.print("Kart 1: ");
  Serial.println(kart1);
  Serial.print("Kart 2: ");
  Serial.println(kart2);
  Serial.print("Okunan: ");
  Serial.println(rfid);
  Serial.println();
  if (rfid == kart1)
  {
  digitalWrite(role1, LOW);
  delay(2000);
  digitalWrite(role1, HIGH);
  Serial.println("LED yandi.");
  }

  if (rfid == kart2)
  {
  digitalWrite(role2, HIGH);
  delay(2000);
  digitalWrite(role2, LOW);
  Serial.println("LED sondu.");
  }
  Serial.println();
  delay(200);

  }

  void readEEPROM()
  {
  //EEPROM'dan ilk kartın UID'sini oku (ilk 4 byte)
  for (int i = 0 ; i < 4 ; i++)
  {
  kart1 += EEPROM.read(i) < 0x10 ? " 0" : " ";
  kart1 += String(EEPROM.read(i), HEX);
  }

  for (int i = 4 ; i < 8 ; i++)
  {
  kart2 += EEPROM.read(i) < 0x10 ? " 0" : " ";
  kart2 += String(EEPROM.read(i), HEX);
  }
  kart1.trim();
  kart1.toUpperCase();
  kart2.trim();
  kart2.toUpperCase();
  }
 • hocam kod bu ikiside aşağı yukarı aynı biri rfid ile röleleri kontrol edecek diğeri ise tek butonla aynı şekilde röleleri kontrol edecek

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook

Tagged

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.