GSM SHİELD V3 sim900 ile mesaj gönderemiyorum
 • arduino nem sensörü ile nem değerlerini okuyup otomatik sulama yapan ayrıca sulama yaptığında telefona sulama başladığına dair mesaj gönderen sistem yapmak istiyorum. otomatik sulama kısmını yaptım fakat GSM shield ile sms gönderemiyorum. GSM shield için ayrıca kütüphane vs indirmedim. kodlar şu şekilse yazıldı. haricinde başka birşey yapmadık. sms atabilsek nem sensörü ile birleştirmeye çalışacağız onuda bilmiyoruz. sms kodları aşağıdaki gibi yazdık

  /*
  SMS sender

  This sketch, for the Arduino GSM shield,sends an SMS message
  you enter in the serial monitor. Connect your Arduino with the
  GSM shield and SIM card, open the serial monitor, and wait for
  the "READY" message to appear in the monitor. Next, type a
  message to send and press "return". Make sure the serial
  monitor is set to send a newline when you press return.

  Circuit:
  * GSM shield
  * SIM card that can send SMS

  created 25 Feb 2012
  by Tom Igoe

  This example is in the public domain.

  http://www.arduino.cc/en/Tutorial/GSMExamplesSendSMS

  */

  // Include the GSM library
  #include < GSM.h>

  #define PINNUMBER "1917"

  // initialize the library instance
  GSM gsmAccess;
  GSM_SMS sms;

  void setup() {
  // initialize serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
  ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  }

  Serial.println("SMS Messages Sender");

  // connection state
  boolean notConnected = true;

  // Start GSM shield
  // If your SIM has PIN, pass it as a parameter of begin() in quotes
  while (notConnected) {
  if (gsmAccess.begin(PINNUMBER) == GSM_READY) {
  notConnected = false;
  } else {
  Serial.println("Not connected");
  delay(1000);
  }
  }

  Serial.println("GSM initialized");
  }

  void loop() {

  Serial.print("Enter a mobile number: ");
  char remoteNum[20]; // telephone number to send sms
  readSerial(remoteNum);
  Serial.println(remoteNum);

  // sms text
  Serial.print("Now, enter SMS content: ");
  char txtMsg[200];
  readSerial(txtMsg);
  Serial.println("SENDING");
  Serial.println();
  Serial.println("Message:");
  Serial.println(txtMsg);

  // send the message

  sms.beginSMS("+9 sms gidecek numara");
  sms.print(txtMsg);
  sms.endSMS();
  Serial.println("\nCOMPLETE!\n");
  }

  /*
  Read input serial
  */
  int readSerial(char result[]) {
  int i = 0;
  while (1) {
  while (Serial.available() > 0) {
  char inChar = Serial.read();
  if (inChar == '\n') {
  result[i] = '\0';
  Serial.flush();
  return 0;
  }
  if (inChar != '\r') {
  result[i] = inChar;
  i++;
  }
  }
  }
  }
 • Bırak hazır kodları kullanmayı. kullandığın gsm modülün kitapçığını indir ve AT komutlarını arduino aracılığıyla kullanarak yap. aşağıdaki gibi birşey ortaya çıkar.

  void sms_gonderme()
  {
  gsmmodul.write("AT+CMGS="); // Arduino’dan modeme yollamak üzere AT+CMGS= yaz
  gsmmodul.write(34); // “ İşaretinin ASCII kodundaki karşılığını yaz
  gsmmodul.print(05061234567); //Mesaj gönderilecek numara
  gsmmodul.write(34); // ” İşaretinin ASCII kodundaki karşılığını yaz
  gsmmodul.write(13); // ENTER komutunun ASCII karşılığını yaz
  gsmmodul.write(10); // Alt satıra geç
  gsmmodul.write("Merhaba")// gönderilecek mesaj
  delay(100); // 100 ms bekle
  gsmmodul.write(26); // CTRL+Z tuşunun ASCII kodundaki karşılığını yaz
  gsmmodul.write(13); // ENTER komutunun ASCII karşılığını yaz
  delay(100); //100 ms bekle

  }
 • @aydem52 ye katılıyorum temelde kütüphaneleri incelersen at komutları ile işi çözüyorlar. Bağlantıların doğru ise aydem52 güzel bir örnek vermiş. gelen giden veriyi monitorize etmek için şunu bu yukardaki kod a ekleyebilirsin

  void loop() {
  if(gsmmodul.available()){
  Serial.write(gsmmodul.read());
  }
  if(Serial.available()){
  gsmmodul.write(Serial.read());
  }
  }

  Böylece modülden gelen bildirimleride alırsın.

  Benim sorunum ise sms te türkçe karakter problemi? çözen varmı :)

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.