nodemcu ve a4988 step sürücü bağlantısı
 • android telefondan blynk ile internet üzerinden kontrol ettiğim nodemcu 'ya a4988 step sürücü bağlantısını nasıl yaparım
  detay: arduinoda a4988 step sürücü için iki pin ayrılırken(step ve dir) blynk arayüzü ayarlarında tek pin ayrılmış bu nedenle a4988 üzerindeki step ve dir pinlerinin bağlantısını blynk ile kontrol edeceğim nodemcu'da nasıl yapmalıyım? teşekkürler.
 • yokmu nodemcu kullanan?
 • ayrı bir pin tanımla oradan kontrol et lojik bir şey zaten.
 • nodemcu'ya blynk kütüphanesi yüklü ve android telefondaki arayüzde sadece tek pin seçtiriyor aşağıda resimlerlede anlatımı desteklemek istiyorum

  https://i.hizliresim.com/R02zpG.jpg
  https://i.hizliresim.com/YDmZZZ.jpg
 • ne hikmetse hiçkimse blynk kullanarak nodmcu'ya a4988 bağlamamış :\
 • nodemcu ya a4988 nasıl bağlanır once onu cozersen gerısı gelir
 • a4988'i nodemcu ya bağlamak blynk 'nın kütüphanesine bağlı olduğu için kopuyo ipler aşağıda blynk topluluğunda bulduğum bi kaç düzenleme var ancak nasıl yapıcağımı bilemedim  https://community.blynk.cc/t/lego-car-wemos-mini-d1-and-l293d-motor-shield/8366/18


  https://community.blynk.cc/t/convert-a-straightforward-arduino-code-to-blynk-environment/4874  Adapt this code to your needs, it works with my Pro-micro and Esp8266 as Shield:
  The driver is the A4988

  **************************************************************/

  //#define BLYNK_PRINT Serial // Comment this out to disable prints and save space
  #include
  #include
  #include
  #include
  #define EspSerial Serial1
  ESP8266 wifi(EspSerial);


  int maximo;

  AccelStepper stepper(1, 5, 6); // 5 pinStep, 6 pinDirection

  char auth[] = "blablablablablablabla";

  void setup()
  {
  Serial.begin(9600);
  delay(10);
  EspSerial.begin(9600);
  delay(10);
  Blynk.begin(auth, wifi,"xxxxx","xxxxx","xxx.xxx.x.xx");
  delay(10);
  stepper.setMaxSpeed(200);
  delay(10);
  stepper.setSpeed(50);
  delay(10);
  while (Blynk.connect() == false) {
  }

  }

  BLYNK_WRITE(V0) // slider from 0 a 200 (maximum)
  {
  int vel = param.asInt();
  maximo=vel;
  stepper.setSpeed(maximo);
  }

  void loop()
  {
  Blynk.run();
  stepper.runSpeed();

  }

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.