DISPLAY LCD
 • merhabalar ,
  Aşağıdaki arduino programında keypad ' ten mesela 7400 yazıp # tuşuna basıyorum.Fakat 7 4 0 0 tuşlarken o anda display de karakterler görünmüyor.# tuşuna bastıktan sonra 7400 ekranda beliriyo.Bu programa her rakamı tuşladıkça display görünmesi için gereken komut satırını yazar mısınız ? Şimdiden teşekkürler.

  #include < Keypad.h>
  #include < LiquidCrystal.h>
  LiquidCrystal lcd (27, 29, 31, 33, 35, 37); //(12, 13, 14, 15, 16, 17);
  const byte ROWS = 4;
  const byte COLS = 3;
  char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1', '2', '3'},
  {'4', '5', '6'},
  {'7', '8', '9'},
  {'*', '0', '#'}
  };
  byte rowPins[ROWS] = {40, 42, 44, 46}; //{5, 4, 3, 2};
  byte colPins[COLS] = {48, 50, 52}; // {8, 7, 6};

  Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
  int besleme = 34; //2. röle
  int mesgul = 0;
  String isim = "";
  int isim_int;
  int i = 0;
  int pin100 = 28;
  int pin1 = 2;
  int pin2 = 3;
  int pin3 = 4;
  int pin4 = 5;
  int pin5 = 6;
  int pin6 = 7;
  int pin8 = 9;
  int pin9 = 10;
  int pin10 = 11;
  int pin11 = 12;
  int pin12 = 13;
  int pin13 = 14;
  int pin14 = 30;
  int deg_out1;
  int deg_out2;
  int hata;
  int led = 26;
  int role = 32;
  void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  lcd.begin(20, 4);
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.print("IC TESTER");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("TESTED IC:");
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print("STATUS:");
  pinMode(role, OUTPUT);
  pinMode(besleme, OUTPUT);
  }
  void loop() {
  basla: char key = keypad.getKey();
  if (key == NO_KEY) {
  goto basla;
  }
  if (key == '*') {
  lcd.setCursor(10, 1);
  lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(7, 2);
  lcd.print(" ");
  digitalWrite(besleme, LOW);
  mesgul = 0;
  i = 0;
  isim = "";
  goto basla;
  }
  if (mesgul == 1) goto basla;
  isim += (char)key;
  if (key == '#') {
  isim_int = isim.toInt();
  if (isim_int == 7400) {
  digitalWrite(besleme, HIGH);
  delay(500);
  mesgul = 1;
  lcd.setCursor(10, 1);
  lcd.print("7400");
  pinMode(led, OUTPUT);
 • if(key>="0" && key<="9"){lcd.setCursor(sutun, kolon);lcd.print(key);kolon=kolon+1;}

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook

Tagged

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.