Arkdaşlar bir kod yazdım basit birşey ama kaç gündür bi yerde tıkanıyorum bi el atın size zahmet
 • #include < EEPROM.h>

  volatile int IRQcount1 = 0;
  volatile int IRQcount2 = 0 ;

  boolean motor1_direction = false;
  boolean motor1_effect = true ;
  boolean motor2_direction = false ;
  boolean motor2_effect = true ;

  boolean STOP_FORWARD_M1 =true;
  boolean STOP_FORWARD_M2 =true;
  boolean STOP_BACKWARD_M1 =true;
  boolean STOP_BACKWARD_M2 =true;

  boolean komok = true ;


  int pin2 = 3; //interrupt pins
  int pin1 = 2; //interrupt pins
  int motor_position[4]; //in here each array part represent each motor
  int user1_m1= 0;
  int user1_m2= 0; // motor1--> motor_position[0] ex
  // motor1--> motor_position[0] ex
  int user2_m1= 0; // motor1--> motor_position[0] ex
  int user2_m2= 0; // motor1--> motor_position[0] ex

  const int buttonPin1 = A0;
  const int buttonPin2 = A1;
  const int buttonPin5 = A4;
  const int buttonPin6 = A5;

  const int buttonPin7 = 12; //save button
  const int buttonPin8 = 13; //user1
  const int buttonPin9 = 10; //user2

  int state1 = 0; //bu stateler buttonlar için
  int state2 = 0;
  int state5 = 0;
  int state6 = 0;

  int state7 = 0;
  int state8 = 0;
  int state9 = 0;

  int M1_relayPin1 = 11; //
  int M1_relayPin2 = 4;
  int M2_relayPin5 = 7;
  int M2_relayPin6 = 8;

  void setup() {

  pinMode(buttonPin1, INPUT);
  pinMode(buttonPin2, INPUT);
  pinMode(buttonPin5, INPUT);
  pinMode(buttonPin6, INPUT);

  pinMode(buttonPin7, INPUT);
  pinMode(buttonPin8, INPUT);
  pinMode(buttonPin9, INPUT);


  pinMode(M1_relayPin1, OUTPUT);
  pinMode(M1_relayPin2, OUTPUT);
  pinMode(M2_relayPin5, OUTPUT);
  pinMode(M2_relayPin6, OUTPUT);


  Serial.begin(9600);

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin1), IRQcounter2, CHANGE);

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin2), IRQcounter, CHANGE);

  //bu attachinterrotun anlamı herhanggi bir voltage değişikliği anında IRQcounter a git ve ordaki işlemi yap

  }

  void loop() {

  //EEPROM.write(motor_position[0]);
  //EEPROM.write(motor_position[1]);


  motor_position[0] = IRQcount1;
  motor_position[1] = IRQcount2;

  state1 = digitalRead(buttonPin1);
  state2 = digitalRead(buttonPin2);
  state5 = digitalRead(buttonPin5);
  state6 = digitalRead(buttonPin6);


  state7 = digitalRead(buttonPin7);
  state8 = digitalRead(buttonPin8);
  state9 = digitalRead(buttonPin9);  if (state1 == HIGH) {

  STOP_FORWARD_M1=true;
  STOP_BACKWARD_M1=true;

  motor1_direction = false;
  motor1_effect = false ;
  digitalWrite(M1_relayPin1, LOW);
  digitalWrite(M1_relayPin2, HIGH);


  }

  else if (state7 == HIGH && state8 == HIGH) {

  user1_m1 = motor_position[0];
  user1_m2 = motor_position[1];

  }

  else if (state7 == HIGH && state9 == HIGH) {


  user2_m1 = motor_position[0];
  user2_m2 = motor_position[1];

  }

  else if (state2 == HIGH) {

  STOP_FORWARD_M1=true;
  STOP_BACKWARD_M1=true;

  motor1_direction = true;
  motor1_effect = true ;
  digitalWrite(M1_relayPin2, LOW);
  digitalWrite(M1_relayPin1, HIGH);


  }

  else if (state5 == HIGH) {


  STOP_FORWARD_M2=true;
  STOP_BACKWARD_M2=true;

  motor2_direction = false;
  motor2_effect = false ;
  digitalWrite(M2_relayPin5, LOW);
  digitalWrite(M2_relayPin6, HIGH);


  }

  else if (state6 == HIGH) {

  motor2_direction = true;
  motor2_effect = true ;
  digitalWrite(M2_relayPin6, LOW);
  digitalWrite(M2_relayPin5, HIGH);


  STOP_FORWARD_M2=true;
  STOP_BACKWARD_M2=true;

  }
  else if (state8 == HIGH) {

  komok=false;

  while(komok==false){
  komok=true;
  if((IRQcount1 < user1_m1)&&STOP_BACKWARD_M1){
  if((user1_m1-IRQcount1)<30) STOP_BACKWARD_M1=false;<br /> komok=false;
  Serial.println(" if 1111 ");
  digitalWrite(M1_relayPin1, LOW);
  digitalWrite(M1_relayPin2, HIGH);

  motor1_direction =false;
  motor1_effect = false;  }

  else if (STOP_FORWARD_M1==false) digitalWrite(M1_relayPin2, HIGH);
  else if (STOP_BACKWARD_M1==false) digitalWrite(M1_relayPin1, HIGH);


  else if((IRQcount1 > user1_m1)&&STOP_FORWARD_M1){
  if((IRQcount1-user1_m1)<30) STOP_FORWARD_M1=false;<br /> komok=false;
  Serial.println(" if 2222 ");
  digitalWrite(M1_relayPin2, LOW);
  digitalWrite(M1_relayPin1, HIGH);
  motor1_direction =true;
  motor1_effect = true;  }
  else if((IRQcount2 < user1_m2)&&STOP_BACKWARD_M2){
  if((user1_m2-IRQcount2)<30); STOP_BACKWARD_M2=false;<br /> komok=false;

  Serial.println(" if 3333 ");
  digitalWrite(M2_relayPin6, LOW);
  digitalWrite(M2_relayPin5, HIGH);

  motor2_direction =false;
  motor2_effect = false;


  }

  else if (STOP_FORWARD_M2==false) digitalWrite(M2_relayPin5, HIGH);
  else if (STOP_BACKWARD_M2==false) digitalWrite(M2_relayPin6, HIGH);

  else if((IRQcount2 > user1_m2)&&STOP_FORWARD_M2){
  if((IRQcount2-user1_m2)<30) STOP_FORWARD_M2=false;<br /> komok=false;

  Serial.println(" if 4444 ");
  digitalWrite(M2_relayPin5, LOW);
  digitalWrite(M2_relayPin6, HIGH);

  motor2_direction =true;
  motor2_effect = true;  }

  //Serial.println("WHILEDAYIM");
  }

  }

  else if (state9 == HIGH) {

  }

  else {

  digitalWrite(M1_relayPin1, HIGH );
  digitalWrite(M1_relayPin2, HIGH);
  digitalWrite(M2_relayPin5, HIGH );
  digitalWrite(M2_relayPin6, HIGH);

  motor1_direction = false ;
  motor1_effect = true ;

  motor2_direction = false ;
  motor2_effect = true ;


  }  //burada serial printleri düzenle


  Serial.print(" IR1:");
  Serial.print(IRQcount1);

  Serial.print(" motor1:");
  Serial.print(motor_position[0]);

  Serial.print(" user1-m1:");
  Serial.print(user1_m1);

  Serial.print(" IR2:");
  Serial.print(IRQcount2);

  Serial.print(" motor2:");
  Serial.print(motor_position[1]);

  Serial.print(" user1-m2:");
  Serial.println(user1_m2);

  }

  void IRQcounter() {

  if (motor1_direction ==false && motor1_effect == false)
  {
  //Serial.println("voiddeyim");

  IRQcount1++;

  }

  // evet
  else if (motor1_direction== true && motor1_effect ==true)
  {

  IRQcount1--;

  }
  //Serial.println("void 1 deyim");
  }
  void IRQcounter2(){


  if (motor2_direction ==false && motor2_effect ==false)
  {

  IRQcount2++;

  }
  else if (motor2_direction == true && motor2_effect ==true)
  {

  IRQcount2--;

  }


  }
 • Bu kod ile encoderli motorın pozisyonlarını ayarlamaya çalışıyorum.İlk motordan aldığım kare dalgaları saydırıp yerini kayıt ediyorum sonra rastgele bir pozisyondan oraya gitmsini sağlamaya çalışıyorum
 • enkoderli motor kullanmadım fikrim yok. kullan vardı buralarda yazsalar bari.
 • Soruyu yanlış anladıysam kusuruma bakmayın, anlayabildiğim kadarı ile; Motorlara bağlı yük fazlaysa duruş anında ivmelenme olacaktır. Bu ivmeden dolayı motorun fiziksel veya elektriksel bir fren yoksa Kayıtlı Konumu geçmesine neden olacaktır. (Önlem olarak: Genel olarak ivmesi kadar encoder palsi duruş konumuna yönüne göre + veya - olarak verilebilir ya da fren veya mesafeye göre hız yavaşlatma uygulanabilir)
  Konum > KayıtlıKonum= İleri;
  Konum < KayıtlıKonum= Geri;
  Konum == KayıtlıKonum = DurKomutu;
  İleri
  {
  Konum > KayıtlıKonum = İleriKomutu;
  Konum <= Kayıtlı Konum = DurKomutu; <br />}
  Geri
  {
  Konum < KayıtlıKonum = GeriKomutu;
  Konum >= Kayıtlı Konum = DurKomutu;
  }

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.