Accessory Shield sürekli hata alıyorum
 • Arduino:1.8.3 (Windows 10), Kart:"Arduino/Genuino Uno"

  Waveshare_Accessory_Shield_Demo:47: error: no matching function for call to 'Adafruit_SSD1306::Adafruit_SSD1306(int, int)'

  Adafruit_SSD1306 oled(OLED_RESET, OLED_SA0);

  ^

  C:\Users\user\Desktop\Waveshare_Accessory_Shield_Demo\Waveshare_Accessory_Shield_Demo.ino:47:43: note: candidates are:

  In file included from C:\Users\user\Desktop\Waveshare_Accessory_Shield_Demo\Waveshare_Accessory_Shield_Demo.ino:4:0:

  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Adafruit_SSD1306-master/Adafruit_SSD1306.h:148:3: note: Adafruit_SSD1306::Adafruit_SSD1306(int8_t)

  Adafruit_SSD1306(int8_t RST = -1);

  ^

  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Adafruit_SSD1306-master/Adafruit_SSD1306.h:148:3: note: candidate expects 1 argument, 2 provided

  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Adafruit_SSD1306-master/Adafruit_SSD1306.h:147:3: note: Adafruit_SSD1306::Adafruit_SSD1306(int8_t, int8_t, int8_t)

  Adafruit_SSD1306(int8_t DC, int8_t RST, int8_t CS);

  ^

  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Adafruit_SSD1306-master/Adafruit_SSD1306.h:147:3: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided

  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Adafruit_SSD1306-master/Adafruit_SSD1306.h:146:3: note: Adafruit_SSD1306::Adafruit_SSD1306(int8_t, int8_t, int8_t, int8_t, int8_t)

  Adafruit_SSD1306(int8_t SID, int8_t SCLK, int8_t DC, int8_t RST, int8_t CS);

  ^

  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Adafruit_SSD1306-master/Adafruit_SSD1306.h:146:3: note: candidate expects 5 arguments, 2 provided

  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Adafruit_SSD1306-master/Adafruit_SSD1306.h:144:7: note: constexpr Adafruit_SSD1306::Adafruit_SSD1306(const Adafruit_SSD1306&)

  class Adafruit_SSD1306 : public Adafruit_GFX {

  ^

  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Adafruit_SSD1306-master/Adafruit_SSD1306.h:144:7: note: candidate expects 1 argument, 2 provided

  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Adafruit_SSD1306-master/Adafruit_SSD1306.h:144:7: note: constexpr Adafruit_SSD1306::Adafruit_SSD1306(Adafruit_SSD1306&&)

  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Adafruit_SSD1306-master/Adafruit_SSD1306.h:144:7: note: candidate expects 1 argument, 2 provided

  Waveshare_Accessory_Shield_Demo:48: error: no matching function for call to 'ChainableLED::ChainableLED(int, int, int, int)'

  ChainableLED RGB_LED(clk_pin, data_pin, rgb_pwr, no_of_LEDs);

  ^

  C:\Users\user\Desktop\Waveshare_Accessory_Shield_Demo\Waveshare_Accessory_Shield_Demo.ino:48:60: note: candidates are:

  In file included from C:\Users\user\Desktop\Waveshare_Accessory_Shield_Demo\Waveshare_Accessory_Shield_Demo.ino:5:0:

  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ChainableLED-master/ChainableLED.h:49:5: note: ChainableLED::ChainableLED(byte, byte, byte)

  ChainableLED(byte clk_pin, byte data_pin, byte number_of_leds);

  ^

  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ChainableLED-master/ChainableLED.h:49:5: note: candidate expects 3 arguments, 4 provided

  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ChainableLED-master/ChainableLED.h:46:7: note: constexpr ChainableLED::ChainableLED(const ChainableLED&)

  class ChainableLED

  ^

  C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ChainableLED-master/ChainableLED.h:46:7: note: candidate expects 1 argument, 4 provided

  C:\Users\user\Desktop\Waveshare_Accessory_Shield_Demo\Waveshare_Accessory_Shield_Demo.ino: In function 'void setup()':

  Waveshare_Accessory_Shield_Demo:544: error: 'class ChainableLED' has no member named 'pwr_set'

  RGB_LED.pwr_set(PWR_ENABLE);

  ^

  Waveshare_Accessory_Shield_Demo:544: error: 'PWR_ENABLE' was not declared in this scope

  RGB_LED.pwr_set(PWR_ENABLE);

  ^

  exit status 1
  no matching function for call to 'Adafruit_SSD1306::Adafruit_SSD1306(int, int)'

  This report would have more information with
  "Show verbose output during compilation"
  option enabled in File -> Preferences.


  yardım ederseniz sevinirim..
 • ssd1306 kutuphanesi kurulu değil sanki
 • yüklü olan lib kaldırdım ve yanında gelen lib kurdum çalıştı.. herhalde lib versiyonu ile alakalı bir durumdu.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.