Keypad Aynı Anda Birden fazla Buton Okuma
 • void CheckAllButtons(void) {
  char key = buttbx.getKey(); if (key == 'a') {
  Keyboard.write(key);
  digitalWrite(ledpinA4, !digitalRead(ledpinA4));
  delay(500);
  Keyboard.releaseAll();;

  }

  if (key == 'b') {
  Keyboard.write(key);

  delay(150);
  Keyboard.releaseAll();;

  }
  Yukardaki kod yazılan kodun bir kısmı. Toplamda 25 tane if ve buna bağlı 30 buton var. Sorun şu bir buton aktifken mesela a butonuna basılıyken diğer butonları okumuyor. Aynı anda keypadda bastıgım butonları nasıl okuturum. Programın tamamı aşagıya yazayim.
  -------------------------------------------------------------
  #include < Keypad.h>
  #include < Keyboard.h>

  #define NUMROTARIES 2
  #define NUMROWS 5
  #define NUMCOLS 5

  char buttons[NUMROWS][NUMCOLS] = {
  {'a','b','c','d'},
  {'e','f','g','h'},
  {'i','j','k','l'},
  {'m','n','o','p'},
  {'q','r','s','t'}
  };
  struct rotariesdef {
  byte pin1;
  byte pin2;
  int ccwchar;
  int cwchar;
  volatile unsigned char state;
  };

  rotariesdef rotaries[NUMROTARIES] {
  {0,1,'u','v',},
  {2,3,'w','x',},
  };

  #define ledpinA4 A4
  #define ledpinA0 A0
  #define ledpinA1 A1
  #define ledpinA2 A2
  #define ledpinA3 A3
  #define DIR_CCW 0x10
  #define DIR_CW 0x20
  #define R_START 0x0
  #define R_CW_FINAL 0x1
  #define R_CW_BEGIN 0x2
  #define R_CW_NEXT 0x3
  #define R_CCW_BEGIN 0x4
  #define R_CCW_FINAL 0x5
  #define R_CCW_NEXT 0x6
  boolean ledA0_state;
  boolean ledA1_state;
  boolean ledA2_state;
  boolean ledA3_state;
  boolean ledA7_state;
  boolean ledA4_state;
  unsigned long loopCount;
  unsigned long startTime;
  String msg;
  const unsigned char ttable[7][4] = {
  // R_START
  {R_START, R_CW_BEGIN, R_CCW_BEGIN, R_START},
  // R_CW_FINAL
  {R_CW_NEXT, R_START, R_CW_FINAL, R_START | DIR_CW},
  // R_CW_BEGIN
  {R_CW_NEXT, R_CW_BEGIN, R_START, R_START},
  // R_CW_NEXT
  {R_CW_NEXT, R_CW_BEGIN, R_CW_FINAL, R_START},
  // R_CCW_BEGIN
  {R_CCW_NEXT, R_START, R_CCW_BEGIN, R_START},
  // R_CCW_FINAL
  {R_CCW_NEXT, R_CCW_FINAL, R_START, R_START | DIR_CCW},
  // R_CCW_NEXT
  {R_CCW_NEXT, R_CCW_FINAL, R_CCW_BEGIN, R_START},
  };
  byte rowPins[NUMROWS] = {4,5,6,7,8,}; //connect to the row pinouts of the keypad
  byte colPins[NUMCOLS] = {9,10,11,12,}; //connect to the column pinouts of the keypad
  Keypad buttbx = Keypad( makeKeymap(buttons), rowPins, colPins, NUMROWS, NUMCOLS);
  void setup() {
  Serial.begin(9600);
  loopCount = 0;
  startTime = millis();
  msg = "";


  pinMode(ledpinA1,OUTPUT);
  pinMode(ledpinA0,OUTPUT);
  pinMode(ledpinA2,OUTPUT);
  pinMode(ledpinA3,OUTPUT);
  pinMode(ledpinA4,OUTPUT);
  delay(100);
  digitalWrite(ledpinA3,HIGH);
  digitalWrite(ledpinA0,HIGH);
  digitalWrite(ledpinA2,HIGH);
  digitalWrite(ledpinA1,HIGH);
  digitalWrite(ledpinA4,HIGH);

  }
  void loop() {
  CheckAllEncoders();
  CheckAllButtons();
  }
  void CheckAllButtons(void) {
  char key = buttbx.getKey();

  if (key == 'a') {
  Keyboard.write(key);
  digitalWrite(ledpinA4, !digitalRead(ledpinA4));
  delay(500);
  Keyboard.releaseAll();;

  }

  if (key == 'b') {
  Keyboard.write(key);

  delay(150);
  Keyboard.releaseAll();;

  }
  if (key == 'c') {
  Keyboard.write(key);
  delay(150);
  Keyboard.releaseAll();;

  }
  if (key == 'd') {
  Keyboard.releaseAll();;

  delay(150);
  Keyboard.release(key);

  }
  if (key == 'e') {
  Keyboard.write(key);

  delay(150);
  Keyboard.releaseAll();;

  }
  if (key == 'f') {
  Keyboard.write(key);

  delay(150);
  Keyboard.releaseAll();;


  }
  if (key == 'g') {
  Keyboard.write(key);
  digitalWrite(ledpinA2,LOW);
  delay(150);
  Keyboard.release(key);
  digitalWrite(ledpinA2,HIGH);
  }
  if (key == 'o') {
  Keyboard.write(key);
  digitalWrite(ledpinA1,LOW);
  delay(150);
  digitalWrite(ledpinA1,HIGH);
  Keyboard.release(key);

  }
  if (key == 'p') {
  Keyboard.write(key);
  digitalWrite(ledpinA1,LOW);
  delay(150);
  digitalWrite(ledpinA1,HIGH);
  Keyboard.release(key);

  }

  if (key == 'q') {
  Keyboard.write(key);
  delay(150);
  Keyboard.release(key);

  }
  if (key == 't') {
  Keyboard.write(key);
  digitalWrite(ledpinA2,LOW);
  delay(150);
  Keyboard.release(key);
  digitalWrite(ledpinA2,HIGH);
  }

  }
  void rotary_init() {
  for (int i=0;i pinMode(rotaries[i].pin1, INPUT);
  pinMode(rotaries[i].pin2, INPUT);
  #ifdef ENABLE_PULLUPS
  digitalWrite(rotaries[i].pin1, HIGH);
  digitalWrite(rotaries[i].pin2, HIGH);
  #endif
  }
  }

  unsigned char rotary_process(int _i) {
  unsigned char pinstate = (digitalRead(rotaries[_i].pin2) << 1) | digitalRead(rotaries[_i].pin1);<br /> rotaries[_i].state = ttable[rotaries[_i].state & 0xf][pinstate];
  return (rotaries[_i].state & 0x30);
  }
  void CheckAllEncoders(void) {
  for (int i=0;i unsigned char result = rotary_process(i);
  if (result) {
  Keyboard.write(result == DIR_CCW ? rotaries[i].ccwchar : rotaries[i].cwchar );
  if(rotaries[i].ccwchar == 'u'){ // blink led from any rotation
  digitalWrite(ledpinA0,LOW);
  delay(50);
  digitalWrite(ledpinA0,HIGH);
  delay(50);
  }
  if(rotaries[i].ccwchar == 'w'){
  digitalWrite(ledpinA0,LOW);
  delay(50);
  digitalWrite(ledpinA0,HIGH);
  delay(50);
  }
  }
  }
  }

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.