enc28J60 with arduino uno
 • Arkadaşlar merhaba

  Ben ısıs de arduino uno ile enc 28J60 ethernet modülünü haberleştirmek istiyorum. Gerekli bağlantıları yaptıktan sonra

  #include < EtherCard.h>


  static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 };
  /* Ethernet ağında tek olması gereke MAC adresi */

  byte Ethernet::buffer[700];
  static uint32_t timer;

  const char website[] PROGMEM = "www.google.com";
  /* bağlantı kurulacak internet sitesi */

  // called when the client request is complete
  static void my_callback (byte status, word off, word len) {
  Serial.println(">>>");
  Ethernet::buffer[off+300] = 0;
  Serial.print((const char*) Ethernet::buffer + off);
  Serial.println("...");
  }

  void setup () {
  Serial.begin(57600);
  Serial.println(F("\n[web browser]"));

  if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0)
  Serial.println(F("Ethernet baglanti hatasi"));
  if (!ether.dhcpSetup())
  Serial.println(F("DHCP hatasi"));

  ether.printIp("IP: ", ether.myip);
  ether.printIp("GW: ", ether.gwip);
  ether.printIp("DNS: ", ether.dnsip);

  if (!ether.dnsLookup(website))
  Serial.println("DNS failed");

  ether.printIp("SRV: ", ether.hisip);
  }

  void loop () {
  ether.packetLoop(ether.packetReceive());

  if (millis() > timer) {
  timer = millis() + 5000;
  Serial.println();
  Serial.print("Baglanti kuruluyor");
  ether.browseUrl(PSTR(""), "", website, my_callback);
  }
  }


  kodunu yğklüyorum. Fakat virtual terminal de Ethernet baglanti hatasi hatası alıyorum. Ne yapmam gerekir ?
 • https://drive.google.com/open?id=0B-Zi72YrkUkvaDdWa1AwQ3VQb1U devre şeması ve yazılımı burdan indirebilirsiniz.
 • şunu gordunuzmu açıklamalarda benzer sorunu yaşayan var
  şöyle demiş
  I just simulate that i took from Ethernet Simulation from Proteus ISIS example. About Schematic, you can search the file from the Ethernet file on Proteus ISIS example folder, please use Proteus ISIS 7.8 or above.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook

Tagged

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.