Arduino stray'357'in program hatası (Proje ödevim için yardım)
 • Merhabalar,

  Arkadaslar proje ödevim için Arduino iki eksenli güneş takip sistemi yapıyorum, aşağıda belirttiğim kodları buldum ve Arduino yu bilgisiyarıma bağladıktan sonra programını indirdim ve kodları yapıstırıp 'yükle' seçeneğine basıyorum fakat aşağıdaki hatayı alıyorum;

  Arduino:1.8.5 (Windows 10), Kart:"Arduino/Genuino Uno"

  sketch_dec01a:104: error: stray '\357' in program

  }

  ^

  sketch_dec01a:104: error: stray '\273' in program

  sketch_dec01a:104: error: stray '\277' in program

  sketch_dec01a:1: error: expected unqualified-id before '<' token<br />
  //Servo kütüphanesi

  ^

  sketch_dec01a:9: error: 'Servo' does not name a type

  Servo vertical;

  ^

  C:\Users\xasdasx\Documents\Arduino\sketch_dec01a\sketch_dec01a.ino: In function 'void setup()':

  sketch_dec01a:26: error: 'horizontal' was not declared in this scope

  horizontal.attach(9);

  ^

  sketch_dec01a:27: error: 'vertical' was not declared in this scope

  vertical.attach(10);

  ^

  C:\Users\xasdasx\Documents\Arduino\sketch_dec01a\sketch_dec01a.ino: In function 'void loop()':

  sketch_dec01a:81: error: 'vertical' was not declared in this scope

  if (servov < servovLimitLow) { servov = servovLimitLow; } } vertical.write(servov); } if (-1*tol > dhoriz || dhoriz > tol)

  ^

  sketch_dec01a:100: error: 'horizontal' was not declared in this scope

  horizontal.write(servoh);

  ^

  exit status 1
  stray '\357' in program

  This report would have more information with
  "Show verbose output during compilation"
  option enabled in File -> Preferences.

  Yüklemeye calıstıgım kodlar ise;
  //Servo kütüphanesi

  // 180 horizontal MAX
  Servo horizontal;
  int servoh = 180;

  int servohLimitHigh = 180;
  int servohLimitLow = 15;
  Servo vertical;
  int servov = 45;

  int servovLimitHigh = 80;
  int servovLimitLow = 15;
  // LDR pin connections
  // name = analogpin;
  int ldrlt = 0; //LDR sol üst
  int ldrrt = 1; //LDR sağ üst
  int ldrld = 2; //LDR sol alt
  int ldrrd = 3; //LDR sağ alt

  void setup()
  {
  Serial.begin(9600);
  // servo connections
  // name.attacht(pin);
  horizontal.attach(9);
  vertical.attach(10);
  horizontal.write(180);
  vertical.write(80);
  delay(3000);
  }

  void loop()
  {
  int lt = analogRead(ldrlt); // sol üst
  int rt = analogRead(ldrrt); // sağ üst
  int ld = analogRead(ldrld); // sol alt
  int rd = analogRead(ldrrd); // sağ alt

  // int dtime = analogRead(4)/20;
  // int tol = analogRead(5)/4;
  int dtime = 10;
  int tol = 50;

  int avt = (lt + rt) / 2; // average value top
  int avd = (ld + rd) / 2; // average value down
  int avl = (lt + ld) / 2; // average value left
  int avr = (rt + rd) / 2; // average value right

  int dvert = avt - avd; // check the diffirence of up and down
  int dhoriz = avl - avr;// check the diffirence og left and rigt


  Serial.print(avt);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(avd);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(avl);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(avr);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(dtime);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(tol);
  Serial.println(" ");


  if (-1*tol > dvert || dvert > tol)
  {
  if (avt > avd)
  {
  servov = ++servov;
  if (servov > servovLimitHigh)
  {
  servov = servovLimitHigh;
  }
  }
  else if (avt < avd)
  {
  servov= --servov;
  if (servov < servovLimitLow) { servov = servovLimitLow; } } vertical.write(servov); } if (-1*tol > dhoriz || dhoriz > tol)
  {
  if (avl > avr)
  {
  servoh = --servoh;
  if (servoh < servohLimitLow)
  {
  servoh = servohLimitLow;
  }
  }
  else if (avl < avr) { servoh = ++servoh; if (servoh > servohLimitHigh)
  {
  servoh = servohLimitHigh;
  }
  }
  else if (avl = avr)
  {
  // nothing
  }
  horizontal.write(servoh);
  }
  delay(dtime);

  }
 • Servo nesneleri oluşuturulamıyor gibi geldi bana(sketch_dec01a:9: error: 'Servo' does not name a type Servo vertical;) muhtemelen eklediğin kütüphaneler ile ilgili, Arduino nun dediğini yapabilirsen derleme sırasında ne hata olduğu daha net ortaya çıkar.

  This report would have more information with
  "Show verbose output during compilation"
  option enabled in File -> Preferences.
 • Kodlar içinde servo kütüphanesinin include satırı görünmüyor. Bir de kodu bir siteden kopyaladıysanız bazı karakterler farklı yapışabilir. Buna da dikkat etmeniz gerekir.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook

Tagged

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.