konveyor kontrol için düzeltme ricası .
 • merhaba ;

  arduino ya henüz daha yeni başladım ancak araştırmalarımla bir projenin neredeyse sonuna geldim . basit bir konveyor projesinden yola çıkarak bir çok projeyi birleştirip bana göre başarılı sonuçlar bile aldım :)
  Şimdi yapmak istediğimi ve yazabildiğimi sizlerle paylaşıp sorunlarıma çözüm için yardımlarınızı bekliyorum .

  *tuş takımına bir sayı yazılır
  *bu sayı ekranda gösterilir
  *röle motoru çalışır pozisyona getirir
  *ürünler geçer lazer sensör okur
  *geçen ürün sayısı girilen ürün sayısına eşit olduğunda motor durur

  bundan sonra

  eğer aynı sayı ile tekrar çalıştırılacaksa (#)
  eğer farklı bir sayı girilecek ise (*)

  (#) tuşuna basıldığında
  *röle motoru çalıştırır
  *ürünler geçer lazer sensör okur
  *geçen ürün sayısı girilen ürün sayısına eşit olduğunda motor durur

  (*) tuşuna basıldığında
  *yeni sayı girilir ve işlemler tekrarlanır .

  neredeyse kod'un tamamı çalışıyor , ufak tefek eksiklikler var tabi

  1- 2 dijit sayı girildiğinde ekranda iki rakamı da göstermesine rağmen sadece 2. sayıyı algılıyor örneğin 15 yazdığımda röle 5. ürün geçtiğinde gücü kesiyor .
  2- (#) tuşuna basıldığında röle enerji vermeye devam ediyor ancak bu kez de girilen sayıyı resetlediği için geçen ürünü sayıyor ancak durdurmuyor .
  3- (*) tuşuna basıldığında hiç bir şey olmuyor .

  biraz uzun yazdım ancak sorunlarım bunlar herkes bir el atarsa inanıyorum hızlıca bir sonuca varacağız .

  İlginze şimdiden teşekkür ederim .


  #include < Wire.h >
  #include < LiquidCrystal_I2C.h >
  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
  #include < Keypad.h >//Keypad library added
  byte relay = 4, laser_din = 2;

  int counter = 0, piece = 0;
  const byte ROW = 4;//4 row
  const byte COLUMN = 3;//3 column
  char keys[ROW][COLUMN] = {
  {'1', '2', '3'},
  {'4', '5', '6'},
  {'7', '8', '9'},
  {'*', '0', '#'},
  };//4X3 matris created
  byte rowPins[ROW] = { 6, 7, 8, 9 }; //row digital pins
  byte colPins[COLUMN] = { 10, 11, 12 };//column digital pins
  Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROW, COLUMN );//keymap created
  void setup() {
  lcd.setBacklight(HIGH); // NOTE: You can turn the backlight off by setting it to LOW instead of HIGH
  lcd.begin();
  lcd.print("ENTER PIECE:");
  pinMode(laser_din, INPUT);//laser sensor input
  pinMode(relay, OUTPUT);//relay output
  }
  void loop()

  {char key = keypad.getKey(); //char read from keypad and sent to piece
  if (key)
  {
  lcd.print(key);
  piece = key - 48;//Char to int change
  }
  if (digitalRead(laser_din) == 0)
  {
  delay(20);//Bekleme...
  if (digitalRead(laser_din) == 1)
  {
  lcd.clear();
  counter++;//every piece crossed piece get one more
  lcd.print("Piece:");
  lcd.println(counter);//print counter to screen
  if (counter == piece) //if counter equal to piece
  {
  digitalWrite(relay, HIGH);//relay stop
  lcd.println("FINISH");//write finish
  counter = 0;//reset counter
  piece = 0;//reset piece
  delay(5000);//wait 5 seconds
  lcd.clear();
  lcd.print("ENTER PIECE:");
  lcd.print(piece);
  piece = 0;
  counter = 0;
  }
  }
  }
  if (key == '*')
  {
  digitalWrite(relay, HIGH);//stop
  lcd.print("FINISH:");
  lcd.print(counter);
  piece = 0;
  counter = 0;
  }
  if (key == '#')
  {
  digitalWrite(relay, LOW);//start
  lcd.print(counter);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(key);
  }
  }

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook

Tagged

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.