• arduino = arduino('COM5');
  arduino.pinMode(2,'output');
  arduino.pinMode(3,'output');
  arduino.pinMode(4,'output');
  vid = videoinput('winvideo');
  preview(vid);
  set(vid, 'FramesPerTrigger', Inf);
  set(vid, 'ReturnedColorspace', 'rgb')
  vid.FrameGrabInterval = 0.5;

  start(vid) ............................................................

  matlabda böyle bir kod çalıştırıyorum ilk satırdan tanımıyor, arduino'nun aldığı port 5 doğru. aşağıda ki hatayı alıyorum sebebi ne olabilir?  Index exceeds matrix dimensions.

  Error in led (line 1)
  arduino = arduino('COM5');

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.