matlab bağlantısı
 • arduino = arduino('COM5');
  arduino.pinMode(2,'output');
  arduino.pinMode(3,'output');
  arduino.pinMode(4,'output');
  vid = videoinput('winvideo');
  preview(vid);
  set(vid, 'FramesPerTrigger', Inf);
  set(vid, 'ReturnedColorspace', 'rgb')
  vid.FrameGrabInterval = 0.5;

  start(vid) ............................................................

  matlabda böyle bir kod çalıştırıyorum ilk satırdan tanımıyor, arduino'nun aldığı port 5 doğru. aşağıda ki hatayı alıyorum sebebi ne olabilir?  Index exceeds matrix dimensions.

  Error in led (line 1)
  arduino = arduino('COM5');
 • şöyle deneyince ne oluyor
  a = arduino();
 • Arduino çalışıyor dimi?
 • Arduino çalışıyor, global a tanımladığımda da aynı sorunu yaşıyorum.
  Kütüphaneleri ekledim vermemesi lazım

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.