SENSÖRDEN TELEFONA VERİ ALMA VE TELEFONDAN RÖLEYE KOMUT GÖNDERME
  • Stm32f4, Arduino uno, NodeMCU (esp8266) , Raspberry Pi ile hangisini veya hangilerini kullanarak sensör(ler)den gelen veriyi telefon ekranın dan okurken, aynı zamanda telefon ekranından bir röleyi tetiklemek için nasıl bir yol izlemem gerekir.
    nereden ve nasıl başlamam gerekir?
  • nodemcu yeter tek başına

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.