tek bir stringin içine değişken ekleme
  • Serial.print("aa"+değişken+"bb"++değişken+"ccc"+değiken+değişken);

    gibi bir string yazdırmak istiyorum tek printin içinde metin içerisinde değişken kullanmak istiyorum arduinoda böyle bir kullanım var mı?
  • Var arduino da String ile yapabilirsiniz veya sprintf ile de yapabilirsiniz
  • Forum içinde bu konu geçmişti araştırınız.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.