lcd ekran ve hoparlör YARDIMM
 • const int lm35 = A3;
  float voltaj_deger = 0;
  int sicaklik = 0;
  int gelen_veri = 0;
  #include < LiquidCrystal.h>
  LiquidCrystal lcd(13, 12, 5, 4, 3, 2);
  #define LCD_LIGHT_PIN 6
  #include < SimpleSDAudio.h>
  void setup()
  {
  pinMode(LCD_LIGHT_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LCD_LIGHT_PIN, HIGH);
  lcd.begin(16, 2);}

  SdPlay.setSDCSPin(4);


  if (!SdPlay.init(SSDA_MODE_FULLRATE | SSDA_MODE_MONO | SSDA_MODE_AUTOWORKER))
  {
  while(1);
  }
  if(!SdPlay.setFile("deneme.wav"))
  {
  while(1);
  }

  }
  void loop()
  {

  {
  gelen_veri = analogRead(lm35);
  voltaj_deger = (gelen_veri / 1023.0) * 5000;
  sicaklik = voltaj_deger / 10.0;
  lcd.clear();
  lcd.home();
  lcd.print("SICAKLIK=");
  lcd.setCursor(-54, 1);
  lcd.print(sicaklik);
  lcd.print("C");
  delay(1000);
  }

  {
  SdPlay.play();
  while(!SdPlay.isStopped();{
  }
  }


  //burada "sDPlay" does not name a type exit status1 hatası alıyorum " SdPlay.setSDCSPin(4);" bu kodun üzerinde kırmızı renk şerit var
 • #include < SimpleSDAudio.h > kütüphanesi olması gerekmez mi? kodlarınızda göremedim ayrıca kütüphane dosyaları sisteminizde varmı
 • kütüphane eklemiş ama site büyüktür küçükür karekterlerini ve arasındakileri otomatik siliyor

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.