BUTONA BASMA SÜRESİNE GÖRE FONKSİYONLAR ARASI GEÇİŞ YAPMA
 • Baya kafa yordum fakat yapamadım.Sistemde bir buton olacak ve butona 1 sn basılırsa fonksiyon1 , 2sn basılırsa fonksiyon2,3saniye basılırsa fonksiyon3'e gidecek. Herhangi fonksiyona gittikten sonra butona basılma süresine göre yeni fonksiyona gidecek.

  Mesela aşağıdaki kodda butona 3-6sn arası basılırsa devamlı joystickten gelen bilgiye göre motor hızı kontrol edilsin istiyorum.Fakat joystick bilgisini 1 kere alıyor ve devamlı o hızda gidiyor motor.

  const int buttonPin = 7 ; //Butonu 7. pine atadık.
  int led1 = 3 ;
  int led2 = 4 ;
  int led3 = 5 ;
  const int X_PIN = A0;
  const int MOTOR=11;
  int hiz ;
  int hizz ;
  int buttonCase = 0;//Butonun başlangıç değerini LOW olarak atadık.
  long lastTime = 0;//En son butona basma zamanını bu değişkende tutacağız.

  void setup()
  {
  pinMode(7, INPUT);
  pinMode(MOTOR,OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  //Butonun bağlı olduğu pini giriş olarak atadık
  Serial.begin(9600);
  }

  void loop()
  {
  unsigned long startTime = millis() ;//Başlangıçtan sonra geçen zamanımızı bu değişkenimizde tutacağız.
  long highTime = 0;//Butonun ne kadar süre HIGH durumunda kaldığını bu değişkende tutacağız.

  buttonCase = digitalRead(7);// Butonun bağlı olduğu pini okuyoruz

  if ( buttonCase != LOW )// Eğer buton HIGH durumundaysa
  {
  if( lastTime == 0 ) // Ve önceden bir atama yapılmamışsa
  lastTime = startTime;//Anahtarlama anı kaydedilir.
  }
  //Eger lastTime == 0 gibi bir şart olmasaydı,
  //buton basılı olduğu durumda lastTime ' a sürekli atama yapılacaktı.
  //Bu şartı ekleyerek sadece ilk basılma anını kaydetmiş oluyoruz.

  else// Eğer buton LOW durumundaysa. Yani basılı değilken
  {
  if (lastTime != 0)//Butonun önceden basılı olup olmadığına bakılır.
  { // Eğer önceden atama yapılmışsa. Yani butona basılıp çekilmişse
  highTime = startTime - lastTime ; // Başlangıçtan şimdiye kadar olan zamandan (startTime) anahtara en son basılan
  Serial.print("Zaman araligi = "); //zaman (lastTime) çıkarılır ve butona basılı tutma süresi (highTime) bulunmuş olur.
  Serial.println(highTime);// Serial.print ve .println komutlarıyla da yazdırılır.
  if ((startTime - lastTime)>0 && (startTime - lastTime)<3000)<br />{
  digitalWrite(3,HIGH);
  digitalWrite(4,LOW);
  digitalWrite(5,LOW);
  }

  else if ((startTime - lastTime)>3000 && (startTime - lastTime)<6000)<br />

  { digitalWrite(4,HIGH);
  digitalWrite(3,LOW);
  digitalWrite(5,LOW);
  hiz= analogRead(X_PIN);
  hizz = map(hiz,0,1023,255,0);
  Serial.println(hiz);
  analogWrite(MOTOR, hizz);
  delay(10);
  }
  else
  {

  digitalWrite(5,HIGH);
  digitalWrite(3,LOW);
  digitalWrite(4,LOW);}
  lastTime = 0; // Bir sonraki anahtarlama anı için lastTime sıfırlanır. Ve işlem devam eder.


  }

  else
  {

  }
  }
  }


 • Karışık görünüyor okuyamadım. Algoritma sadeleştirilebilir gibi geldi.

  while(digitalRead(7) == LOW); // Butona basılana kadar bekle
  unsigned long startTime = millis(); // Başlangıç zamanını al

  while(digitalRead(7) == HIGH); // Buton bırakılana kadar bekle
  unsigned long highTime = millis() - startTime; // Farkını al

  if(highTime > 3000)
  fonksiyon3();
  else if(highTime > 2000)
  fonksiyon2();
  else if(highTime > 1000)
  fonksiyon1();
  else
  BaskaBisey();

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.