"... was not declared in this scope" Hatası
 • ŞÖYLE BİR ARDUİNO KODUM VAR, UZAKTAN İLETİŞİMLE 3 ADET SERVO MOTOR KONTROL EDECEĞİM. NRF24L01 MODÜLÜNÜ KULLANIYORUM. KODUMDA "... WAS NOT DECLARED İN THIS SCOPE" HATASI VAR. BU ARADA BU KOD ALICININ KODU:

  # include < SPI.h >
  # include < RF24.h > //NOT: FORUMDA HATA OLDUĞU İÇİN BURADA BOŞLUK BIRAKTIM, YOKSA GÖZÜKMÜYOR
  # include < nRF24L01.h >
  # include < Servo.h >

  int mesaj[2];
  RF24 alici(8,7);
  const uint64_t gecit = 0xE8E8F0F0E1LL;

  Servo onsolservo;
  Servo onsagservo;
  Servo arkaservo;

  void setup(void) {

  alici.begin();
  alici.openReadingPipe(1,gecit);
  alici.startListening();
  Serial.begin(9600);
  onsolservo.attach(3);
  onsagservo.attach(5);
  arkaservo.attach(6);

  }

  void loop(void) {

  if (alici.available()) {
  alici.read(mesaj, sizeof(mesaj));
  hareket(mesaj[0],mesaj[1]); // 'hareket' was not declared in this scope hatası bu satırda
  }

  void hareket(int yekseni, int xekseni) {

  Serial.println(xekseni);
  Serial.println(yekseni);

  int arkadeger = map(xekseni, 0, 1023, 0, 179);
  arkaservo.write(arkadeger);

  int ondeger = map(yekseni, 0, 1023, 0, 179);
  onsolservo.write(ondeger);
  onsagservo.write(ondeger);
  }

  }

  KOPYALANMIŞ HATA MESAJI İSE ŞÖYLE:
  Arduino:1.8.5 (Windows 7), Kart:"Arduino/Genuino Uno"

  In function 'void loop()':

  Alici:30: error: 'hareket' was not declared in this scope

  Alici:33: error: a function-definition is not allowed here before '{' token

  "RF24.h" için birden fazla library bulundu
  Kullanılıyor: C:\Users\Public\Documents\Documents\Arduino\libraries\RF24
  Kullanılmıyor: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RF24
  exit status 1
  'hareket' was not declared in this scope

  This report would have more information with
  "Show verbose output during compilation"
  option enabled in File -> Preferences.
 • Burada
  void loop(void) {

  if (alici.available()) {
  alici.read(mesaj, sizeof(mesaj));
  hareket(mesaj[0],mesaj[1]); // 'hareket' was not declared in this scope hatası bu satırda
  }

  loop parantezi açmışsınız ancak kapatmamışsınız , sonda ki } ifadesi if için açılan parantez.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook

Tagged

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.