Max7219 dot matrix
 • Merhaba herkese bir proje üzerinde çalışıyorum. Okulda öğrencilerime bazı kuralları görsel olarak anlatmak için bir işe başladım fakat bir noktada takılıyorum yardımınıza ihtiyaç duyuyorum. Aşağıda göndermiş olduğum programda arduino uno 2 pinine bir anahtar bağlayarak her bastığımda karakterleri oluşturan dizileri sırasıyla yazdırmak istiyorum. Fakat her seferinde ilk çalışmada ekrana yarım karakterler çıkıyor. Bir de bazı karakterler 2 pini sürekli enerjiliyken tam çıkarken anahtarlama yaptığımızda karakterler şaşıyor. acaba nerede hata yapıyorum. şimdiden hepinize teşekkür ederim.

  #include "LedControl.h"
  unsigned char i;
  unsigned char j;
  int Max7219_pinCLK = 11;
  int Max7219_pinCS = 10;
  int Max7219_pinDIN = 12;
  D1=1;
  D2=2;
  int x = 2;
  int buttonState = 0;
  LedControl lc=LedControl(12,11,10,1);
  unsigned char disp1[8][8]={ //Eğer 22 den farklı sayıda ekran olan bir şey yapacaksanız 22 yi değişmeniz gerekir
  {0x3,0xE1,0x23,0x22,0xE3,0x80,0x80,0xE0},//2 kare
  {0x3,0xE1,0x23,0x22,0xE3,0x20,0x20,0xE0},//3 kare
  {0x3,0x81,0x83,0x82,0x83,0xA0,0xF0,0x20},//4 kare
  {0x3,0xE1,0x83,0x82,0xE3,0x20,0x20,0xE0},//5 kare
  {0x3,0xE1,0xA3,0x82,0xE3,0xA0,0xA0,0xE0},//6 kare
  {0x3,0xE1,0x23,0x22,0x73,0x20,0x20,0x20},//7 kare
  {0x3,0xE1,0xA3,0xA2,0xE3,0xA0,0xA0,0xE0},//8 kare
  {0x3,0xE1,0xA3,0xA2,0xE3,0x20,0xA0,0xE0},//9 kare
  };
  unsigned char disp2[8][8]={ //Eğer 22 den farklı sayıda ekran olan bir şey yapacaksanız 22 yi değişmeniz gerekir
  {0x10,0x30,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x0},//1
  {0x3C,0x4,0x4,0x3C,0x20,0x20,0x3C,0x0},//2
  {0x3C,0x4,0x4,0x3C,0x4,0x4,0x3C,0x0},//3
  {0x20,0x20,0x20,0x20,0x28,0x3C,0x8,0x0},//4
  {0x3C,0x20,0x20,0x3C,0x4,0x4,0x3C,0x0},//5
  {0x3C,0x24,0x20,0x3C,0x24,0x24,0x3C,0x0},//6
  {0x38,0x8,0x8,0x1C,0x8,0x8,0x8,0x0},//7
  {0x3C,0x24,0x24,0x3C,0x4,0x4,0x3C,0x0},//8
  };
  unsigned char disp3[8][8]={ //Eğer 22 den farklı sayıda ekran olan bir şey yapacaksanız 22 yi değişmeniz gerekir
  {0x3C,0x4,0x4,0x3C,0x20,0x20,0x3C,0x0},//2
  {0x3C,0x4,0x4,0x3C,0x4,0x4,0x3C,0x0},//3
  {0x20,0x20,0x20,0x20,0x28,0x3C,0x8,0x0},//4
  {0x3C,0x20,0x20,0x3C,0x4,0x4,0x3C,0x0},//5
  {0x3C,0x24,0x20,0x3C,0x24,0x24,0x3C,0x0},//6
  {0x38,0x8,0x8,0x1C,0x8,0x8,0x8,0x0},//7
  {0x3C,0x24,0x24,0x3C,0x24,0x24,0x3C,0x0},//8
  {0x3C,0x24,0x24,0x3C,0x4,0x4,0x3C,0x0},//9
  };

  unsigned char disp4[8][8]={ //Eğer 22 den farklı sayıda ekran olan bir şey yapacaksanız 22 yi değişmeniz gerekir
  {0x10,0x30,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x0},//1
  {0x20,0x20,0x20,0x20,0x28,0x3C,0x8,0x0},//4
  {0x3C,0x24,0x24,0x3C,0x4,0x4,0x3C,0x0},//9
  {0x4F,0xC9,0x48,0x4F,0x49,0x49,0xEF,0x0},//16
  {0xEE,0x28,0x28,0xEE,0x82,0x82,0xEE,0x0},//25
  {0xEE,0x2A,0x28,0xEE,0x2A,0x2A,0xEE,0x0},//36
  {0x87,0x85,0x85,0x87,0xA1,0xF5,0x27,0x0},//49
  {0xE8,0xA8,0x88,0xE8,0xAA,0xAF,0xE2,0x0},//64
  };
  unsigned char disp5[8][8]={ //Eğer 22 den farklı sayıda ekran olan bir şey yapacaksanız 22 yi değişmeniz gerekir
  {0x20,0x20,0x20,0x20,0x28,0x3C,0x8,0x0},//4
  {0x3C,0x24,0x24,0x3C,0x4,0x4,0x3C,0x0},//9
  {0x4F,0xC9,0x48,0x4F,0x49,0x49,0xEF,0x0},//16
  {0xEE,0x28,0x28,0xEE,0x82,0x82,0xEE,0x0},//25
  {0xEE,0x2A,0x28,0xEE,0x2A,0x2A,0xEE,0x0},//36
  {0x87,0x85,0x85,0x87,0xA1,0xF5,0x27,0x0},//49
  {0xE8,0xA8,0x88,0xE8,0xAA,0xAF,0xE2,0x0},//64
  {0xE4,0xAC,0xA4,0xE4,0xA4,0xA4,0xEE,0x0},//81
  };

  void Write_Max7219_byte(unsigned char DATA)
  {
  unsigned char i;
  digitalWrite(Max7219_pinCS,LOW);
  for(i=8;i>=1;i--)
  {
  digitalWrite(Max7219_pinCLK,LOW);
  digitalWrite(Max7219_pinDIN,DATA&0x80);
  DATA = DATA<<1;<br />digitalWrite(Max7219_pinCLK,HIGH);
  }
  }

  void Write_Max7219(unsigned char address,unsigned char dat){

  buttonState = digitalRead(x);
  if (buttonState == HIGH){
  digitalWrite(Max7219_pinCS,LOW);
  Write_Max7219_byte(address);
  Write_Max7219_byte(dat);
  digitalWrite(Max7219_pinCS,HIGH);
  }
  else {
  return;
  }
  if (D1==8&&D2=9){
  D1=1;
  D2=2;
  }
  }

  void Init_MAX7219(void){
  Write_Max7219(0x09, 0x00);
  Write_Max7219(0x0a, 0x03);
  Write_Max7219(0x0b, 0x07);
  Write_Max7219(0x0c, 0x01);
  Write_Max7219(0x0f, 0x00);
  }

  void setup(){

  pinMode(Max7219_pinCLK,OUTPUT);
  pinMode(Max7219_pinCS,OUTPUT);
  pinMode(Max7219_pinDIN,OUTPUT);
  delay(50);
  Init_MAX7219();
  lc.shutdown(0,false);
  /* Set the brightness to a medium values */
  lc.setIntensity(0,8);
  /* and clear the display */
  lc.clearDisplay(0);

  lc.shutdown(1,false);
  /* Set the brightness to a medium values */
  lc.setIntensity(1,8);
  /* and clear the display */
  lc.clearDisplay(1);
  pinMode(x, INPUT);
  }

  void loop(){

  for(j=0;j{
  for(i=1;i Write_Max7219(i,disp1[j][i-1]);
  clear();
  D1++;
  D2++;

  delay(1500);
  }
  }

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.